Χρηματιστικοποίηση, διανομή του εισοδήματος και η βιωσιμότητα των νοικοκυριών – Ινστιτούτο Εργασίας - Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης Γ.Σ.Ε.Ε.
ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Χρηματιστικοποίηση, διανομή του εισοδήματος και η βιωσιμότητα των νοικοκυριών

23 Σεπτεμβρίου 2020
  • Εισαγωγή/Περίληψη
  • Περιεχόμενα
  • Ομάδα Τεύχους
Η παγίωση του φαινομένου της χρηματιστικοποίησης ως μοντέλου χρηματοδότησης της δαπάνης των νοικοκυριών και των επιχειρήσεων τις τελευταίες δεκαετίες έχει επιφέρει σημαντικές συνέπειες στη διατηρησιμότητα του ΑΕΠ και στη βιωσιμότητα των εθνικών υποδειγμάτων ανάπτυξης. Η παρούσα μελέτη διερευνά τη συσχέτιση μεταξύ χρηματιστικοποίησης και άνισης διανομής τους εισοδήματος, ενώ θέτει συνοπτικά και το θέμα της βιώσιμης χρηματοοικονομικής κατάστασης των νοικοκυριών που δημιουργείται από τον συνδυασμό χρηματιστικοποίησης και άνισης διανομής του εισοδήματος. Ειδικότερα, παρουσιάζονται οι βασικές διαστάσεις και οι συνέπειες του φαινομένου της χρηματιστικοποίησης και αναλύεται η σχέση χρηματιστικοποίησης και διανομής του εισοδήματος μέσω της παρουσίασης  εμπειρικών ευρημάτων κυρίως για την Ευρωζώνη. Παράλληλα, διερευνάται η συσχέτιση της χρηματιστικοποίησης και της ευθραυστότητας των νοικοκυριών βάσει των διαθέσιμων στατιστικών δεδομένων για τα νοικοκυριά της Housedold Financial Consumer Survey της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.
1. Εισαγωγή 7
2. Χρηματιστικοποίηση: Μια νέα φάση ανάπτυξης των σύγχρονων οικονομιών 11
3. Οι επιπτώσεις της χρηματιστικοποίησης 15
4. Εμπειρικά ευρήματα για τη χρηματιστικοποίηση των νοικοκυριών 19
5. Χρηματιστικοποίηση και διανομή του εισοδήματος 25
6. Χρηματιστικοποίηση και ευθραυστότητα των νοικοκυριών 37
7. Συμπεράσματα 43
Βιβλιογραφία 45
Εκδότης: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΣΕΕ Παρατηρητήριο Οικονομικών και Κοινωνικών Εξελίξεων
Συντακτική Επιτροπή: Μιχοπούλου Στέλλα
Υπεύθυνος Έκδοσης:
Γραμματεία Έκδοσης:
* Όλες οι εκδόσεις διατίθενται για το ευρύ κοινό δωρεάν, σε έντυπη μορφή από τη βιβλιοθήκη του οργανισμού.