Διά βίου Εκπαίδευση και Κατάρτιση: Θέσεις και προϋποθέσεις για μια ποιοτική επανεκκίνηση μετά την πανδημία – Ινστιτούτο Εργασίας - Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης Γ.Σ.Ε.Ε.
ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Διά βίου Εκπαίδευση και Κατάρτιση: Θέσεις και προϋποθέσεις για μια ποιοτική επανεκκίνηση μετά την πανδημία

21 Ιουλίου 2020
  • Εισαγωγή/Περίληψη
  • Περιεχόμενα
  • Ομάδα Τεύχους
Διανύουμε ήδη τη φάση της επανεκκίνησης, όπως διεθνώς έχει επικρατήσει να αποκαλείται η περίοδος μετά τη διακοπή διαφόρων λειτουργιών λόγω της πανδημίας του COVID-19. Αν και οι εκτιμήσεις των ειδικών συγκλίνουν στο ότι η υγειονομική κρίση πιθανώς να επανέλθει μετά το καλοκαίρι, σε διάφορα υποσυστήματα και περιοχές δραστηριότητας του δημόσιου βίου επιχειρείται ανασχεδιασμός διαδικασιών προκειμένου αφενός να αντιμετωπιστεί μια νέα πιθανή φάση της πανδημίας και αφετέρου να αμβλυνθούν οι συνέπειες που η κρίση αυτή δημιούργησε σε κοινωνικό και οικονομικό επίπεδο.
Εισαγωγή 1
Η εκπαίδευση και η κατάρτιση στην περίοδο της πανδημίας 2
Η εκπαίδευση στον καιρό της πανδημίας: Εκπαίδευση εξ αποστάσεως ή εξ ανάγκης; 6
Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση στην Ελλάδα 8
Εξ αποστάσεως εκπαίδευση και εκπαίδευση ενηλίκων 10
Προτάσεις για παρέμβαση 14
Το ζήτημα της ποιότητας: Eπανεκκίνηση ή ανάταξη;
Η ποιότητα ως διαρκές ζητούμενο
16
Οι εξελίξεις των τελευταίων τριάντα ετών 18
Επιταγές κατάρτισης: Μια ιστορία αποτυχίας 20
Προτάσεις για παρέμβαση 22
Γενική Εκπαίδευση Ενηλίκων: Ο «φτωχός συγγενής» του πεδίου της ΔΒΜ
Η σημασία του τομέα της γενικής εκπαίδευσης ενηλίκων
24
Η γενική εκπαίδευση ενηλίκων στην Ελλάδα 25
Προτάσεις για παρέμβαση 26
Συμπεράσματα και προτάσεις πολιτικής 27
Βιβλιογραφία 30
Εκδότης:
Συντακτική Επιτροπή: Χρήστος Γούλας, Θανάσης Καραλής
Υπεύθυνος Έκδοσης:
Γραμματεία Έκδοσης:
* Όλες οι εκδόσεις διατίθενται για το ευρύ κοινό δωρεάν, σε έντυπη μορφή από τη βιβλιοθήκη του οργανισμού.