ΔΙΚΑΙΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤ0 ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΕΕ: Απλή διαχείριση του Ταμείου Δίκαιης Μετάβασης ή αναπτυξιακή ευκαιρία χωρίς αποκλεισμούς; – Ινστιτούτο Εργασίας - Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης Γ.Σ.Ε.Ε.
ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

ΔΙΚΑΙΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤ0 ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΕΕ: Απλή διαχείριση του Ταμείου Δίκαιης Μετάβασης ή αναπτυξιακή ευκαιρία χωρίς αποκλεισμούς;

12 Ιουλίου 2021
  • Εισαγωγή/Περίληψη
  • Περιεχόμενα
  • Ομάδα Τεύχους
Η μελέτη αυτή πραγματεύεται τη μεγάλη πρόκληση της αντιμετώπισης των συνεπειών της κλιματικής αλλαγής και τη δίκαιη μετάβαση στη νέα εποχή που διαμορφώνεται και για την Ελλάδα. Προσεγγίζει αυτή την πρόκληση μέσω συγκεκριμένων συνιστωσών. Μέσω 27 παραδειγμάτων, καλών και αρνητικών πρακτικών μετάβασης, που πραγματοποιήθηκαν στο παρελθόν σε διάφορες περιοχές του πλανήτη και αποτελούν παραδείγματα μίμησης ή αποφυγής. Μέσω των θέσεων και των απόψεων των κοινωνικών εταίρων. Μέσω των ευρωπαϊκών πολιτικών και μέσω των ελληνικών κυβερνητικών αποφάσεων. Όλα συνηγορούν ότι δίκαιη μετάβαση δεν μπορεί να υπάρξει χωρίς πόρους στοχευμένους σε πράσινες αναπτυξιακές στρατηγικές, χωρίς σχέδιο, διάλογο και συναίνεση, χωρίς συμμετοχή στον σχεδιασμό και στην υλοποίηση του συνόλου των φορέων της κοινωνίας, χωρίς παρούσα τη νέα γενιά και χωρίς επαρκή χρόνο μετάβασης.
Ακρωνύμια 11
Εισαγωγή 13
1. Τα βασικά χαρακτηριστικά της ευρωπαϊκής πολιτικής 21
2. Η ευρωπαϊκή εμπειρία από πρακτικές μεταβάσεων 35
3. Η εκτός Ευρώπης εμπειρία από πρακτικές μεταβάσεων 65
4. Όι θέσεις των κοινωνικών εταίρων για την κλιματική αλλαγή, την ενεργειακή ένωση και τη δίκαιη μετάβαση 81
5. Η Ελλάδα μπροστά στην πρόκληση της δίκαιης μετάβασης 107
6. Προτάσεις πολιτικής και συμπεράσματα 135
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 157
Εκδότης: ΙΝΕ ΓΣΕΕ
Συντακτική Επιτροπή: Παναγιώτης Λιαργκόβας, Νικόλαος Αποστολόπουλος, Μάριος Ψυχάλης
Υπεύθυνος Έκδοσης:
Γραμματεία Έκδοσης:
* Όλες οι εκδόσεις διατίθενται για το ευρύ κοινό δωρεάν, σε έντυπη μορφή από τη βιβλιοθήκη του οργανισμού.