Ειδική θεματική έρευνα κοινής γνώμης: Εκπαιδευτικές δαπάνες

26 Φεβρουαρίου 2024
  • Εισαγωγή/Περίληψη
  • Περιεχόμενα
  • Ομάδα Τεύχους
Η ΓΣΕΕ και το Ινστιτούτο Εργασίας δίνουν στη δημοσιότητα τα αποτελέσματα ειδικής θεματικής έρευνας κοινής γνώμης, που υλοποιήθηκε σε συνεργασία με την εταιρεία Alco, και απευθύνεται σε εργαζόμενους ιδιωτικού τομέα, για την καταγραφή-μέτρηση αποτίμηση δεικτών σχετικά με το κόστος των εκπαιδευτικών δαπανών στα οικογενειακά εισοδήματα των μισθωτών.
Βαρύ το κόστος της εκπαίδευσης για τους εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα. Ένας στους τρεις καταβάλει τουλάχιστον έναν κατώτατο μισθό για την εκπαίδευση των παιδιών τους.

Δείτε το Δελτίο Τύπου εδώ.

Δείτε τα αποτελέσματα της έρευνας εδώ.

Εκδότης:
Συντακτική Επιτροπή:
Υπεύθυνος Έκδοσης:
Γραμματεία Έκδοσης:
* Όλες οι εκδόσεις διατίθενται για το ευρύ κοινό δωρεάν, σε έντυπη μορφή από τη βιβλιοθήκη του οργανισμού.