ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΕΚΘΕΣΗ 2016 ΙΝΕ ΓΣΕΕ – Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ Η ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

01 Νοεμβρίου 2016
  • Εισαγωγή/Περίληψη
  • Περιεχόμενα
  • Ομάδα Τεύχους
Η παρούσα Ενδιάμεση Έκθεση του ΙΝΕ ΓΣΕΕ για την ελληνική οικονομία και την απασχόληση αξιολογεί την πορεία της οικονομίας το πρώτο εξάμηνο του 2016 ως μέρος του ευρύτερου χρονικού πλαισίου της κρίσης χρέους και της οικονομικής κρίσης. Αναλύονται οι επιπτώσεις της ασκούμενης οικονομικής πολιτικής στις μακροοικονομικές επιδόσεις της χώρας, η συνεχιζόμενη δυναμική απόκλισης του βιοτικού επιπέδου της Ελλάδας από τον μέσο όρο της ΕΕ, η εύθραυστη δημοσιονομική και χρηματοπιστωτική δομή της οικονομίας, το υψηλό έλλειμμα ρεαλισμού της στρατηγικής της εσωτερικής υποτίμησης να διασφαλίσει τη μετάβαση της οικονομίας σε ένα εξαγωγικό και/ή επενδυτικό μοντέλο μεγέθυνσης, όπως επίσης και η κατάσταση στην αγορά εργασίας.  
Για την περίληψη της έκθεσης πατήστε εδώ
Για το πλήρες κείμενο της ενδιάμεσης έκθεσης πατήστε εδώ 
Περίληψη 5
1. Εισαγωγή 9
2. Η εξέλιξη βασικών μακροοικονομικών μεγεθών 11
3. Το δημόσιο χρέος και η φερεγγυότητα της χώρας 18
4. Λιτότητα και χρηματοπιστωτική αστάθεια του ιδιωτικού τομέα 23
5. Εσωτερική υποτίμηση και ο εξωτερικός τομέας της οικονομίας 29
6. Μεταβολές στην απασχόληση, στην ανεργία και στις αμοιβές των απασχολουμένων 38
Βιβλιογραφία 44

 

Εκδότης: ΙΝΕ ΓΣΕΕ
Συντακτική Επιτροπή:
Υπεύθυνος Έκδοσης:
Γραμματεία Έκδοσης:
* Όλες οι εκδόσεις διατίθενται για το ευρύ κοινό δωρεάν, σε έντυπη μορφή από τη βιβλιοθήκη του οργανισμού.
WordPress Video Lightbox Plugin