ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΕΚΘΕΣΗ 2017 ΙΝΕ ΓΣΕΕ – Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ Η ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

04 Οκτωβρίου 2017
  • Εισαγωγή/Περίληψη
  • Περιεχόμενα
  • Ομάδα Τεύχους
Η παρούσα Ενδιάμεση Έκθεση του ΙΝΕ ΓΣΕΕ για την ελληνική οικονομία και την απασχόληση αξιολογεί το α’ εξάμηνο του 2017 στο πλαίσιο μιας ευρύτερης εκτίμησης για την κατάσταση και τις προοπτικές της οικονομίας. Με τις Εκθέσεις του το ΙΝΕ ΓΣΕΕ επιχειρεί να παρέμβει στον δημόσιο διάλογο παρουσιάζοντας, με επίκεντρο τα συμφέροντα των εργαζομένων, ένα εναλλακτικό πλαίσιο ιδεών, ανάλυσης, εκτιμήσεων και προτάσεων πολιτικής από αυτό που κυριαρχεί στη δημόσια οικονομική και πολιτική συζήτηση.  
  Για τα βασικά συμπεράσματα της ενδιάμεσης έκθεσης πατήστε εδώ  
  Για το πλήρες κείμενο της ενδιάμεσης έκθεσης πατήστε εδώ
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
Βασικά Συμπεράσματα 5
1 Εισαγωγή 13
2 Η εξέλιξη βασικών μακροοικονομικών μεγεθών 18
3 Οι τρέχουσες δημοσιονομικές εξελίξεις και η φερεγγυότητα της χώρας 24
4 Λιτότητα, κρίση φερεγγυότητας του ιδιωτικού τομέα και ενδογενής εμπλοκή της οικονομίας 42
5 Η κατάσταση της αγοράς εργασίας 52
5.1 Η κατανομή και η μεταβολή των μισθών 60
6 Οι διαρθρωτικές μεταβολές της ελληνικής οικονομίας κατά την περίοδο της κρίσης 64
Βιβλιογραφία 76
Ηλεκτρονικές πηγές 77
Εκδότης: ΙΝΕ ΓΣΕΕ
Συντακτική Επιτροπή:
Υπεύθυνος Έκδοσης:
Γραμματεία Έκδοσης:
* Όλες οι εκδόσεις διατίθενται για το ευρύ κοινό δωρεάν, σε έντυπη μορφή από τη βιβλιοθήκη του οργανισμού.
WordPress Video Lightbox Plugin