ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΕΚΘΕΣΗ 2018 ΙΝΕ ΓΣΕΕ – Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ Η ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

25 Οκτωβρίου 2018
  • Εισαγωγή/Περίληψη
  • Περιεχόμενα
  • Ομάδα Τεύχους
Η παρούσα Ενδιάμεση Έκθεση του ΙΝΕ ΓΣΕΕ για την ελληνική οικονομία και την απασχόληση για το 2018 καταγράφει τις τελευταίες δημοσιονομικές και μακροοικονομικές εξελίξεις, καθώς και την τρέχουσα κατάσταση στην αγορά εργασίας.
Για τα βασικά συμπεράσματα της ενδιάμεσης έκθεσης πατήστε εδώ
Για το πλήρες κείμενο της ενδιάμεσης έκθεσης πατήστε εδώ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Βασικά Συμπεράσματα 5
1 Εισαγωγή 11
2 Μακροοικονομικές εξελίξεις 14
3 Δημοσιονομικές εξελίξεις και κρίση χρέους 22
4 Η φερεγγυότητα και το πρόβλημα των μη εξυπηρετούμενων δανείων του ιδιωτικού τομέα 43
5 Η κατάσταση της αγοράς εργασίας 54
5.1 Η εξέλιξη της ανεργίας 54
5.2 Αποτελεσματικότητα της αγοράς εργασίας 59
5.3 Απασχόληση 61
5.4 Μισθοί 63
Βιβλιογραφία 71
Ηλεκτρονικές πηγές 73
Εκδότης: ΙΝΕ ΓΣΕΕ
Συντακτική Επιτροπή:
Υπεύθυνος Έκδοσης:
Γραμματεία Έκδοσης:
* Όλες οι εκδόσεις διατίθενται για το ευρύ κοινό δωρεάν, σε έντυπη μορφή από τη βιβλιοθήκη του οργανισμού.
WordPress Video Lightbox Plugin