ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΕΚΘΕΣΗ ΙΝΕ ΓΣΕΕ 2021 – Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ Η ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ – Ινστιτούτο Εργασίας - Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης Γ.Σ.Ε.Ε.
ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΕΚΘΕΣΗ ΙΝΕ ΓΣΕΕ 2021 – Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ Η ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

24 Νοεμβρίου 2021
  • Εισαγωγή/Περίληψη
  • Περιεχόμενα
  • Ομάδα Τεύχους

Tο Ινστιτούτο Εργασίας της ΓΣΕΕ δίνει στη δημοσιότητα την Ενδιάμεση Έκθεση του 2021 για την ελληνική οικονομία και την απασχόληση, η οποία εξετάζει την κατάσταση της ελληνικής οικονομίας όπως αυτή είχε διαμορφωθεί κυρίως στη διάρκεια του α’ εξαμήνου του 2021.

Για τα βασικά συμπεράσματα της ενδιάμεσης έκθεσης πατήστε εδώ

Για το πλήρες κείμενο της ενδιάμεσης έκθεσης πατήστε εδώ

Συντομογραφίες 4
Κατάλογος Διαγραμμάτων 5
Βασικά συμπεράσματα και εμπειρικά ευρήματα της Ενδιάμεσης Έκθεσης 7
1. Εισαγωγή 13
2. Μακροοικονομικές εξελίξεις 15
3. Δημοσιονομικές εξελίξεις 34
4. Η επίπτωση της ακρίβειας στο βιοτικό επίπεδο των νοικοκυριών 49
5. Η κατάσταση στην αγορά εργασίας 64
Βιβλιογραφία 81

 

Εκδότης: ΙΝΕ ΓΣΕΕ
Συντακτική Επιτροπή:
Υπεύθυνος Έκδοσης:
Γραμματεία Έκδοσης:
* Όλες οι εκδόσεις διατίθενται για το ευρύ κοινό δωρεάν, σε έντυπη μορφή από τη βιβλιοθήκη του οργανισμού.