ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΕΚΘΕΣΗ ΙΝΕ ΓΣΕΕ 2022 – Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ Η ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ – Ινστιτούτο Εργασίας - Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης Γ.Σ.Ε.Ε.
ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΕΚΘΕΣΗ ΙΝΕ ΓΣΕΕ 2022 – Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ Η ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

30 Νοεμβρίου 2022
  • Εισαγωγή/Περίληψη
  • Περιεχόμενα
  • Ομάδα Τεύχους
Tο Ινστιτούτο Εργασίας της ΓΣΕΕ δίνει στη δημοσιότητα την Ενδιάμεση Έκθεση του 2022 για την ελληνική οικονομία και την απασχόληση.

Για τα βασικά συμπεράσματα της ενδιάμεσης έκθεσης πατήστε εδώ

Για το πλήρες κείμενο της ενδιάμεσης έκθεσης πατήστε εδώ

Συντομογραφίες 4
Κατάλογος Διαγραμμάτων 5
Κατάλογος Πινάκων 6
Βασικά συμπεράσματα της Ενδιάμεσης Έκθεσης 7
1. Εισαγωγή 11
2. Μακροοικονομικές εξελίξεις 13
3. Δημοσιονομικές εξελίξεις 31
4. Αγορά εργασίας 48
Βιβλιογραφία 61
Ηλεκτρονικές πηγές 61
Εκδότης: ΙΝΕ ΓΣΕΕ
Συντακτική Επιτροπή:
Υπεύθυνος Έκδοσης:
Γραμματεία Έκδοσης:
* Όλες οι εκδόσεις διατίθενται για το ευρύ κοινό δωρεάν, σε έντυπη μορφή από τη βιβλιοθήκη του οργανισμού.