“Ενημέρωση” Τεύχος 210 – Ινστιτούτο Εργασίας - Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης Γ.Σ.Ε.Ε.
ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

“Ενημέρωση” Τεύχος 210

04 Δεκεμβρίου 2013
  • Εισαγωγή/Περίληψη
  • Περιεχόμενα
  • Ομάδα Τεύχους
Οι φορείς άσκησης της οικονοµικής και κοινωνικής πολιτικής στην Ελλάδα επιδίδονται, ήδη από το φθινόπωρο του 2012, σε µια προσπάθεια αλλαγής του ψυχολογικού κλίµατος στις αγορές ισχυριζόµενοι ότι η ελληνική οικονοµία παρουσιάζει σηµεία ανάκαµψης. Συχνές είναι οι αναφορές σε µια υποτιθέµενη αύξηση των ελληνικών εξαγωγών αγαθών και υπηρεσιών, η οποία θα σηµατοδοτούσε την επιτυχία της πολιτικής της εσωτερικής υποτίµησης και την έναρξη της πορείας προς την έξοδο από την κρίση. Όµως, οι εξαγωγικές επιδόσεις δεν παρουσιάζουν καµία βελτίωση, αντίθετα µειώνονται. Εποµένως, ο στόχος της πολιτικής της εσωτερικής υποτίµησης να δηµιουργηθεί ένα εξωστρεφές µοντέλο ανάπτυξης στην Ελλάδα δεν έχει επιτευχθεί. Η αρκετά ταχεία βελτίωση στο εξωτερικό ισοζύγιο αγαθών και υπηρεσιών οφείλεται αποκλειστικά στην ραγδαία µείωση του όγκου των εισαγωγών αγαθών και υπηρεσιών που συνοδεύει την βαθύτατη ύφεση της ελληνικής οικονοµίας, µε αποτέλεσµα την οικονοµική εξαθλίωση, τη φτώχεια και την ανέχεια ευρύτερων κοινωνικών στρωµάτων µε τεράστια αύξηση της ανεργίας, όπου σύµφωνα µε τις εκτιµήσεις µας, αυτή θα ξεπεράσει το 30% έως το τέλος του χρόνου. Η ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ σε αυτό το τεύχος παρουσιάζει τις βασικές κατευθύνσεις της οικονοµικής πολιτικής, καθώς και άρθρο για την απασχόληση και την ανεργία των νέων. Επιπλέον, παρουσιάζει τις δραστηριότητες του ΙΝΕ το τελευταίο διάστηµα.
Δραστηριότητες ΙΝΕ
Εκδότης: Γιάννης Παναγόπουλος
Συντακτική Επιτροπή: Σάββας Ρομπόλης, Γιάννης Κουζής, Πέτρος Λινάρδος - Ρυλμόν, Βασίλης Παπαδόγαμβρος
Υπεύθυνος Έκδοσης: Σάββας Ρομπόλης
Γραμματεία Έκδοσης: Γ. Κολλιάς, Δ. Κατσορίδα
* Όλες οι εκδόσεις διατίθενται για το ευρύ κοινό δωρεάν, σε έντυπη μορφή από τη βιβλιοθήκη του οργανισμού.
WordPress Video Lightbox Plugin