“Ενημέρωση” Τεύχος 212 – Ινστιτούτο Εργασίας - Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης Γ.Σ.Ε.Ε.
ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

“Ενημέρωση” Τεύχος 212

12 Φεβρουαρίου 2014
  • Εισαγωγή/Περίληψη
  • Περιεχόμενα
  • Ομάδα Τεύχους
Στην Ελλάδα εφαρμόζεται, ιδίως από το Μάιο του 2010 μέχρι και σήμερα ένα επικίνδυνο πείραμα, που έχει σκοπό την εκθεμελίωση όλων των εργασιακών δικαιωμάτων, που κατακτήθηκαν τα τελευταία εκατό χρόνια στη χώρα. Ο σκοπός αυτός υλοποιείται μέσω της ραγδαίας εσωτερικής υποτίμησης, της επιδείνωσης της ζωής των εργαζομένων, της υπονόμευσης και εξουδετέρωσης του ρόλου των συνδικαλιστικών τους οργανώσεων και της πλήρους καταστροφής του συστήματος διαμόρφωσης συλλογικών ρυθμίσεων για τους όρους αμοιβής και εργασίας. Η ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ σε αυτό το τεύχος, δημοσιεύει τις παρατηρήσεις της ΓΣΕΕ επί της 24ης Ελληνικής Έκθεσης εφαρμογής του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Χάρτη του Συμβουλίου της Ευρώπης (Περίοδος Αναφοράς 1/1/2009-31/12/2012). Επιπλέον, η ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ δημοσιεύει άρθρα σχετικά με τις προληπτικές εξετάσεις υγείας και την εταιρική κοινωνική ευθύνη.Επιπλέον η ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ δημοσιεύει τις δραστηριότητες του ΙΝΕ το τελευταίο διάστημα.
  • Η ΓΣΕΕ για τον Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Χάρτη
  • Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη
  • Προληπτικές Εξετάσεις Υγείας
  • Δραστηριότητες ΙΝΕ
Εκδότης: Γιάννης Παναγόπουλος
Συντακτική Επιτροπή: Σάββας Ρομπόλης, Γιάννης Κουζής, Πέτρος Λινάρδος - Ρυλμόν, Βασίλης Παπαδόγαμβρος
Υπεύθυνος Έκδοσης: Σάββας Ρομπόλης
Γραμματεία Έκδοσης: Γ. Κολλιάς, Δ. Κατσορίδας
* Όλες οι εκδόσεις διατίθενται για το ευρύ κοινό δωρεάν, σε έντυπη μορφή από τη βιβλιοθήκη του οργανισμού.
WordPress Video Lightbox Plugin