“Ενημέρωση” Τεύχος 214 – Ινστιτούτο Εργασίας - Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης Γ.Σ.Ε.Ε.
ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

“Ενημέρωση” Τεύχος 214

05 Ιουνίου 2014
  • Εισαγωγή/Περίληψη
  • Περιεχόμενα
  • Ομάδα Τεύχους
Η ολοκληρωτική ήττα που υπέστησαν έως τώρα οι δυνάμεις της εργασίας, στην σύγκρουση που λαμβάνει χώρα με τις πολιτικές του μνημονίου, δεν είναι ανεξάρτητη από την κατάσταση που βρίσκονται σήμερα οι συνδικαλιστικοί φορείς εκπροσώπησής τους,σε οργανωτικό, πολιτικό και ιδεολογικό επίπεδο. Γίνεται όλο και περισσότερο αντιληπτή η αναγκαιότητα επανίδρυσης καιανασυγκρότησης του συνδικαλισμού σήμερα ως η αναγκαία συνθήκη προκειμένου οι εργαζόμενοι να ακουμπήσουν και να βρουν τα απαραίτητα στηρίγματα σε μια αγορά εργασίας όπου η εργοδοτική εξουσία διαχειρίζεται πλέον ένα εργατικό δυναμικό με απόλυτη εξουσία. Σε αυτό το πλαίσιο η ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ δημοσιεύει άρθρο σχετικά με την ανάγκη επιστροφής στις αξίες του συνδικαλισμού ως απαραίτητη προϋπόθεση για επανεκκίνηση των ελληνικών συνδικάτων. Επιπλέον, η ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ δημοσιεύει την διακήρυξη της Ευρωπαϊκής Συνάντησης Κορυφής των Συνδικάτων που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα στις 13 Φεβρουαρίου το 2014. Τέλος παρουσιάζονται οι δραστηριότητες του ΙΝΕ το τελευταίο διάστημα.
  • Διακήρυξη της Ευρωπαϊκής Συνάντησης Κορυφής των Συνδικάτων
  • Επανίδρυση του Συνδικαλιστικού Κινήματος
  • Δραστηριότητες ΙΝΕ
Εκδότης: Γιάννης Παναγόπουλος
Συντακτική Επιτροπή: Σάββας Ρομπόλης, Γιάννης Κουζής, Πέτρος Λινάρδος - Ρυλμόν, Βασίλης Παπαδόγαμβρος
Υπεύθυνος Έκδοσης: Σάββας Ρομπόλης
Γραμματεία Έκδοσης: Γ. Κολλιάς, Δ. Κατσορίδας
* Όλες οι εκδόσεις διατίθενται για το ευρύ κοινό δωρεάν, σε έντυπη μορφή από τη βιβλιοθήκη του οργανισμού.
WordPress Video Lightbox Plugin