«Ενημέρωση» Τεύχος 215-216 – Ινστιτούτο Εργασίας - Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης Γ.Σ.Ε.Ε.
ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

«Ενημέρωση» Τεύχος 215-216

08 Ιουλίου 2014
  • Εισαγωγή/Περίληψη
  • Περιεχόμενα
  • Ομάδα Τεύχους
Η παρατηρούμενη αύξηση στην Ελλάδα, ιδιαίτερα κατά την περίοδο 2010-2013, της ευελιξίας της εργασίας και της ευελιξίας των μισθών επιδείνωσαν, μεταξύ των άλλων, τους όρους κατανομής των πόρων σε βάρος της μισθωτής εργασίας εντείνοντας τις ανισορροπίες και τις αντιφάσεις στην αγορά εργασίας και συμβάλλοντας στην αύξηση της φτώχειας. Επιπλέον, οι εφαρμοζόμενες πολιτικές στη διάρκεια της οικονομικής κρίσης στην Ελλάδα είχαν ως αποτέλεσμα την εκρηκτική αύξηση της ανεργίας, την ταχεία απορρύθμιση της αγοράς εργασίας και την διαμόρφωση των παραγόντων που συμβάλουν στην αβεβαιότητα και την ανασφάλεια εργαζομένων και ανέργων, δημιουργώντας όρους κοινωνικού duping και διάρρηξης της κοινωνικής συνοχής. Η ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ σε αυτό το τεύχος δημοσιεύει άρθρο για την ανεργία και τις ροές απασχόλησης, καθώς επίσης και άρθρο για την πορεία της Ευρωπαϊκής και Ελληνικής Οικονομίας. Τέλος, παρουσιάζονται οι δραστηριότητες του ΙΝΕ το τελευταίο διάστημα.
  • ΑΛΛΑΖΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
  • ΑΝΕΡΓΟΙ & ΡΟΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
  • Δραστηριότητες ΙΝΕ

 

Εκδότης: Γιάννης Παναγόπουλος
Συντακτική Επιτροπή: Σάββας Ρομπόλης, Γιάννης Κουζής, Πέτρος Λινάρδος - Ρυλμόν, Βασίλης Παπαδόγαμβρος
Υπεύθυνος Έκδοσης: Σάββας Ρομπόλης
Γραμματεία Έκδοσης: Γ. Κολλιάς, Δ. Κατσορίδας
* Όλες οι εκδόσεις διατίθενται για το ευρύ κοινό δωρεάν, σε έντυπη μορφή από τη βιβλιοθήκη του οργανισμού.
WordPress Video Lightbox Plugin