«Ενημερωση» Τευχος 217 – Ινστιτούτο Εργασίας - Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης Γ.Σ.Ε.Ε.
ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

«Ενημερωση» Τευχος 217

17 Ιουλίου 2014
  • Εισαγωγή/Περίληψη
  • Περιεχόμενα
  • Ομάδα Τεύχους

Οι πολιτικές απασχόλησης που σχεδιάζονται και εφαρμόζονται στην Ελλάδα, είναι άμεσα συνυφασμένες με την ευρωπαϊκή στρατηγική για τη νεολαία, τις πολιτικές απασχόλησης και τις κατευθυντήριες οδηγίες με βάση την Ευρώπη 2020 και την πολιτική που υπαγορεύει το Μεσοπρόθεσμο Δημοσιονομικό Πρόγραμμα, ενώ οι δεσμεύσεις αυτών, (τα μνημόνια), περιλαμβάνουν δράσεις σε πολλαπλά επίπεδα (επιδοματική πολιτική, εξεύρεση εργασίας, ασφάλεια, υγεία, εκπαίδευση κ.ά.). Με βάση το πλαίσιο αυτό σχεδιάζονται και υλοποιούνται μια σειρά από προγράμματα υποστήριξης των νέων και αντιμετώπισης των προβλημάτων τους. Σε αυτό το τεύχος της ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ,παρουσιάζεται άρθρο σχετικά με τις πολιτικές απασχόλησης των νέων στην Ευρωπαϊκή Ένωση, το πείραμα αυτοδιαχείρισης στην ΕΡΤ, καθώς επίσης και άρθρο για την Διατλαντική Εμπορική Συμφωνία ΗΠΑ – ΕΕ. Τέλος, παρουσιάζονται οι δραστηριότητες του ΙΝΕ/ΓΣΕΕ.

  • Νέοι και Πολιτικές Απασχόλησης
  • Η απεργία και το πείραμα αυτοδιαχείρισης στην ΕΡΤ
  • Η Εμπορική – Εταιρική Σχέση (ΤΤΙΡ) ΗΠΑ – Ε.Ε.  και η Ελλάδα
  • Δραστηριότητες ΙΝΕ
Εκδότης: Γιάννης Παναγόπουλος
Συντακτική Επιτροπή: Σάββας Ρομπόλης, Γιάννης Κουζής, Βασίλης Παπαδόγαμβρος
Υπεύθυνος Έκδοσης: Σάββας Ρομπόλης
Γραμματεία Έκδοσης: Γ. Κολλιάς, Δ. Κατσορίδας
* Όλες οι εκδόσεις διατίθενται για το ευρύ κοινό δωρεάν, σε έντυπη μορφή από τη βιβλιοθήκη του οργανισμού.
WordPress Video Lightbox Plugin