«Ενημερωση» Τευχος 218 – Ινστιτούτο Εργασίας - Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης Γ.Σ.Ε.Ε.
ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

«Ενημερωση» Τευχος 218

29 Αυγούστου 2014
  • Εισαγωγή/Περίληψη
  • Περιεχόμενα
  • Ομάδα Τεύχους

Στις σημερινές δύσκολες συνθήκες οικονομικής κρίσης και υψηλής ανεργίας έχουν αρχίσει να διαφαίνονται κάποιες πρωτοβουλίες, οι οποίες προσπαθούν να απαντήσουν σε μια σειρά κοινωνικών αναγκών. Υπό αυτήν την έννοια, κάποιες υβριδικές μορφές εργατικού ελέγχου ή αυτοδιαχείρισης, καθώς επίσης κοινωνικής οικονομίας, όπως είναι τα παραδείγματα του Νοσοκομείου του Κιλκίς, της Εφημερίδας των Συντακτών, της ΒΙΟΜΕ, της ΕΡΤ, των Εκδόσεων των Συναδέλφων και των δομών αλληλεγγύης, είναι οι νέες μορφές αυτοδιεύθυνσης εκεί που πραγματικά καθορίζονται τα πράγματα, δηλαδή σε κάθε εκδοχή της κοινωνικής ζωής. Σε αυτό το τεύχος της ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ επιχειρείται μια πρώτη προσέγγιση του ζητήματος, επιχειρώντας κυρίως να ανοίξει την συζήτηση για ένα τόσο μεγάλο ζήτημα. Επιπλέον σε αυτό το τεύχος, δημοσιεύεται άρθρο, για τo Ασφαλιστικό, καθώς επίσης και άρθρο για την απασχόληση και την ανεργία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ακόμη, δημοσιεύεται το Πρώτο Ενημερωτικό Δελτίο με τα στοιχεία του προγράμματος στο πλαίσιο του συγχρηματοδοτούμενου από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή έργου για την Πράσινη Οικονομία και την Απασχόληση (INVESTinGREEN jobs and skills). Τέλος παρουσιάζονται οι δραστηριότητες του ΙΝΕ το τελευταίο διάστημα.

  • Εργατικός Έλεγχος και Συμμετοχικοί Θεσμοί
  • Ασφαλιστικό: Ώρα Μηδέν
  • Η Απασχόληση και η Ανεργία στην Ευρωπαϊκή Ένωση
  • INVEST in GREEN jobs and skills
  • Δραστηριότητες ΙΝΕ
Εκδότης: Γιάννης Παναγόπουλος
Συντακτική Επιτροπή: Σάββας Ρομπόλης, Γιάννης Κουζής, Βασίλης Παπαδόγαμβρος
Υπεύθυνος Έκδοσης: Σάββας Ρομπόλης
Γραμματεία Έκδοσης: Γ. Κολλιάς, Δ. Κατσορίδας
* Όλες οι εκδόσεις διατίθενται για το ευρύ κοινό δωρεάν, σε έντυπη μορφή από τη βιβλιοθήκη του οργανισμού.
WordPress Video Lightbox Plugin