«Ενημέρωση» Τεύχος 219 – Ινστιτούτο Εργασίας - Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης Γ.Σ.Ε.Ε.
ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

«Ενημέρωση» Τεύχος 219

06 Οκτωβρίου 2014
  • Εισαγωγή/Περίληψη
  • Περιεχόμενα
  • Ομάδα Τεύχους
Η Ετήσια Έκθεση για την Ελληνική Οικονομία και την Απασχόληση του Ινστιτούτου Εργασίας της ΓΣΕΕ, που παρουσιάζεται σε αυτό το τεύχος της ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ, αποτυπώνει τα βασικά μεγέθη και τις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας και της απασχόλησης, σε μια πολύ δύσκολη περίοδο για τους εργαζόμενους οι οποίοι έχουν μπει σε μια διαδικασία ταχείας φτωχοποίησης, μέσα από την τεράστια αναδιανομή πλούτου που συντελείται πε βασικό μοχλό τις μνημονιακές πολιτικές. Η Έκθεση αναδεικνύει το αδιέξοδο των ασκούμενων πολιτικών της εσωτερικής υποτίμησης, και επιμένει στην αναγκαιότητα ανάσχεσης αυτής της νεοφιλελεύθερης πορείας στο πλαίσιο ενός νέου μείγματος οικονομικής και κοινωνικής πολιτικής, δεδομένου ότι η στρατηγική επιλογή των πολιτικών της εσωτερικής υποτίμησης οδήγησε την ελληνική οικονομία σε χαμηλά επίπεδα, εκτός των άλλων, απασχόλησης, παραγωγής, κατανάλωσης, επενδύσεων, μισθών, συντάξεων και γενικότερα των υπηρεσιών του κοινωνικού κράτους.
  • ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΝΕ/ΓΣΕΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΤΟΥ 2014
  • Δραστηριότητες ΙΝΕ
Εκδότης: Γιάννης Παναγόπουλος
Συντακτική Επιτροπή: Σάββας Ρομπόλης, Γιάννης Κουζής, Βασίλης Παπαδόγαμβρος
Υπεύθυνος Έκδοσης: Σάββας Ρομπόλης
Γραμματεία Έκδοσης: Γ. Κολλιάς, Δ. Κατσορίδας
* Όλες οι εκδόσεις διατίθενται για το ευρύ κοινό δωρεάν, σε έντυπη μορφή από τη βιβλιοθήκη του οργανισμού.
WordPress Video Lightbox Plugin