«ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ» ΤΕΥΧΟΣ 220 – Ινστιτούτο Εργασίας - Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης Γ.Σ.Ε.Ε.
ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

«ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ» ΤΕΥΧΟΣ 220

16 Απριλίου 2015
  • Εισαγωγή/Περίληψη
  • Περιεχόμενα
  • Ομάδα Τεύχους
Στο πλαίσιο της συστηματικής παρακολούθησης των εξελίξεων στο πεδίο των εργασιακών σχέσεων, Η ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ, σε αυτό το τεύχος, εστιάζει στις αλλαγές που επήλθαν στην εργατική νοµοθεσία µε αφορµή την εφαρµογή του µηχανισµού στήριξης της ελληνικής οικονοµίας τον Μάιο του 2010 και του δεύτερου µνηµονίου τον Φεβρουάριο του 2012. Ορισµένοι κανόνες δικαίου, ιδίως ο νόµος 3833/2010, υιοθετήθηκαν πριν την σύναψη της δανειακής σύµβασης και την τυπική ψήφιση του «Μνηµονίου» (Νόµος 3845/2010). Όμως, εντάσσονται στην λογική της περικοπής αποδοχών και επιδομάτων µε σκοπό την εξυπηρέτηση του εξωτερικού χρέους και των πιστωτών της χώρας. Αυτές οι αλλαγές κωδικοποιούνται και παρουσιάζονται στο παρόν τεύχος.
ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΩΝ ΜΝΗΜΟΝΙΩΝ
Εκδότης: Γιάννης Παναγόπουλος
Συντακτική Επιτροπή: Γιώργος Αργείτης, Γιάννης Κουζής, Δημήτρης Κατσορίδας, Γιώργος Κολλιάς, Γιώργος Κρητικίδης
Υπεύθυνος Έκδοσης: Γιώργος Αργείτης
Γραμματεία Έκδοσης: Γ. Κολλιάς, Δ. Κατσορίδας
* Όλες οι εκδόσεις διατίθενται για το ευρύ κοινό δωρεάν, σε έντυπη μορφή από τη βιβλιοθήκη του οργανισμού.
WordPress Video Lightbox Plugin