ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

«ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ» ΤΕΥΧΟΣ 230

14 Ιουλίου 2016
  • Εισαγωγή/Περίληψη
  • Περιεχόμενα
  • Ομάδα Τεύχους
Τα μέτρα λιτότητας παραβιάζουν θεμελιώδεις συνταγματικές αρχές και θίγουν συνταγματικά κατοχυρωμένα δικαιώματα του ανθρώπου, όπως την αρχή της ισότητας (άρθρο 4 παρ. 1 και 2 Σ) και την ειδικότερη έκφραση αυτής, ήτοι την συνεισφορά των πολιτών στα δημόσια βάρη ανάλογα με τις δυνάμεις τους (άρθρο 4 παρ. 5 Σ), τα δικαιώματα σε ισότιμη πρόσβαση στην παιδεία (άρθρο 16 παρ. 2 Σ), στην ιδιοκτησία (άρθρο 17 Σ), στην υγεία (άρθρο 21 παρ. 3 και άρθρο 5 παρ. 5 Σ), το δικαίωμα στην εργασία (άρθρο 22 παρ. 1 Σ) και στην κοινωνική ασφάλιση (άρθρο 22 παρ. 5 Σ), τη συνδικαλιστική ελευθερία (άρθρο 23 Σ), την αρχή της αναλογικότητας (άρθρο 25 παρ. 1 Σ), την αρχή της κοινωνικής αλληλεγγύης (άρθρο 25 παρ. 4 Σ) καθώς και την αρχή της προστατευόμενης εμπιστοσύνης. Προσβάλλουν την αξία του ανθρώπου, ο σεβασμός και η προστασία της οποίας αποτελούν πρωταρχική υποχρέωση της Πολιτείας (άρθρο 2 Σ), δυσχεραίνουν σοβαρά την ανάπτυξη της προσωπικότητας καθενός (άρθρο 5 Σ), κλονίζουν το κοινωνικό κράτος δικαίου (άρθρο 25 παρ. 1 Σ) και υπονομεύουν την οικονομική ανάπτυξη της χώρας (άρθρο 106 Σ). Οι παραπάνω επισημάνσεις αναφέρονται στην Έκθεση της Εθνικής Επιτροπής για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (ΕΕΔΑ) για την Κοινωνική Ασφάλιση που δημοσιεύει η ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ στο παρόν τεύχος. Επιπλέον, η ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ δημοσιεύει τις δραστηριότητες του ΙΝΕ το τελευταίο διάστημα.
ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ 1
ΈΚΘΕΣΗ ΕΕΔΑ
ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ
KΎΡΙΟΙ ΑΞΟΝΕΣ

1. Εισαγωγή

2
Ι. Η ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΩΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ 5
Α. Η κατοχύρωση του δικαιώματος κοινωνικής ασφάλισης από το ελληνικό Σύνταγμα και από ευρωπαϊκές και διεθνείς συμβάσεις δικαιωμάτων του ανθρώπου 5
Β. Η προστασία της κοινωνικής ασφάλισης ως υποχρέωση του Κράτους 8
ΙΙ. ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ 10
Α. Ένα δικαίωμα διαθέσιμο36 10
1. Ένα ισχυρό θεσμικό πλαίσιο 11
2. Ένα σύστημα κοινωνικής ασφάλισης 12
3. Ένα σύστημα κοινωνικής ασφάλισης βιώσιμο 12
Β. Ένα δικαίωμα επαρκές 14
1. Ένα ικανοποιητικό επίπεδο διαβίωσης 14
2. Η κοινωνική αλληλεγγύη 16
3. Εξαιρετικά δυσμενείς δημοσιονομικές
συνθήκες
17
Γ. Ένα δικαίωμα προσβάσιμο 20
1. Κάλυψη και κριτήρια επιλεξιμότητας 20
2. Ισότητα και μη διάκριση 21
3. Οικονομική προσιτότητα 22
4. Φυσική προσβασιμότητα 23
5. Αποτελεσματική συμμετοχή 23
6. Διαφάνεια και πρόσβαση στην πληροφορία 23
ΙΙΙ. Σύνοψη των βασικών αξόνων για την
προστασία του δικαιώματος στην κοινωνική ασφάλιση
24
Α. Ένα δικαίωμα διαθέσιμο 24
1. Ένα ισχυρό θεσμικό πλαίσιο 24
2. Ένα σύστημα κοινωνικής ασφάλισης 24
3. Ένα σύστημα κοινωνικής ασφάλισης βιώσιμο 25
Β. Ένα δικαίωμα επαρκές 25
1. Ένα ικανοποιητικό επίπεδο διαβίωσης 25
2. Η κοινωνική αλληλεγγύη 25
3. Εξαιρετικά δυσμενείς δημοσιονομικές συνθήκες
25
Γ. Ένα δικαίωμα προσβάσιμο 26
1. Κάλυψη και κριτήρια επιλεξιμότητας 26
2. Ισότητα και μη διάκριση 27
3. Οικονομική προσιτότητα 27
4. Φυσική προσβασιμότητα 27
5. Αποτελεσματική συμμετοχή 27
6. Διαφάνεια και πρόσβαση στην πληροφορία 27
ΔΡΑΣΤΗΡΙOΤΗΤΕΣ ΙΝΕ/ΓΣΕΕ 28

 

Εκδότης: Γιάννης Παναγόπουλος
Συντακτική Επιτροπή: Γιώργος Αργείτης, Γιάννης Κουζής, Δημήτρης Κατσορίδας, Γιώργος Κολλιάς, Γιώργος Κρητικίδης
Υπεύθυνος Έκδοσης: Γιώργος Αργείτης
Γραμματεία Έκδοσης: Γ. Κολλιάς, Δ. Κατσορίδας
* Όλες οι εκδόσεις διατίθενται για το ευρύ κοινό δωρεάν, σε έντυπη μορφή από τη βιβλιοθήκη του οργανισμού.
WordPress Video Lightbox Plugin