«ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ» ΤΕΥΧΟΣ 231

27 Οκτωβρίου 2016
  • Εισαγωγή/Περίληψη
  • Περιεχόμενα
  • Ομάδα Τεύχους
Από την επεξεργασία των στοιχείων της ΕΛΣΤΑΤ για την μισθωτή εργασία στην περίοδο 2008 - 2014, ένα πρώτο συμπέρασμα που μπορούμε να εξάγουμε είναι πως παρ' ότι το μέγεθος της μισθωτής εργασίας, ως ποσοστό του εργατικού δυναμικού, μειώνεται, ενώ παράλληλα μειώνεται η ανεργία. Εντούτοις, εξαιτίας της οικονομικής κρίσης και των μνημονιακών πολιτικών, οι εργατικές-λαϊκές τάξεις, ως σύνολο, συγκροτούν μια διαρκώς αυξανόμενη, πληττόμενη κοινωνική πλειοψηφία με αυξανόμενο το μέγεθος των προλεταριοποιημένων της τμημάτων. Αυτές τις εξελίξεις παρουσιάζει η ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ σε αυτό το τεύχος όπου ο αρθρογράφος επιχειρεί να τις συνδέσει και να διερευνήσει την συσχέτιση που υπάρχει με την πτώση της απεργιακής δράσης την αντίστοιχη περίοδο. Επιπλέον, παρουσιάζονται άρθρα σχετικά με τα πορίσματα της Πανελλαδικής Διακλαδικής Συνάντησης του ΙΝΕ της ΓΣΕΕ για την αδήλωτη εργασία ενώ ταυτόχρονα δημοσιεύει το Δελτίο Τύπου της ΓΣΕΕ για τον αγροτικό τομέα, καθώς επίσης και ομιλία του Προέδρου της ΓΣΕΕ για την αδήλωτη εργασία. Τέλος παρουσιάζει τις δραστηριότητες του ΙΝΕ το τελευταίο διάστημα.
ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ 1
ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗΝ ΔΟΜΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΕΡΓΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ     1. Η θέση της εεργατικής τάξης στην ελληνική κοινωνία 2
2. Απεργιακοί αγώνες, απασχόληση και ανεργία 5
3. Πρώτα συμπεράσματα 7
ΙΝΕ-ΓΣΕΕ: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ – ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗΣ ΔΙΑΚΛΑΔΙΚΗΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΔΗΛΩΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ  Α.Εισαγωγή 12
Β.Το φαινόμενο της αδήλωτης και της μερικά αδήλωτης εργασίας στην Ελλάδα – σύντομες εισαγωγικές παρατηρήσεις 16
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΗΓΩΝ
1. Προσφυγές Γ.Σ.Ε.Ε. στα διεθνή ελεγκτικά όργανα – Αποφάσεις
24
2. Νομικά Δελτία Γ.Σ.Ε.Ε. και λοιπά έγγραφα 25
3. Μελέτες – Έρευνες ΙΝΕ/Γ.Σ.Ε.Ε. 25
4. Μελέτες – Δημοσιεύσεις 26
5. Εθνική Επιτροπή για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (ΕΕΔΑ) 27
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΣΕΕ
16/10/2016
28
ΤΡΙΜΕΡΗΣ ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ
ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΑΔΗΛΩΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΑΘΗΝΑ, 6 ΙΟΥΛΙΟΥ 2016
ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΓΣΕΕ
ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ
30
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΙΝΕ/ΓΣΕΕ
6 Σεπτεμβρίου 2016 37
7-8 Σεπτεμβρίου 2016 37
11-13 Οκτωβρίου 2016 37
13-14 Οκτωβρίου 2016 38
24 Οκτωβρίου 2016 38
6 Οκτωβρίου 2016 38

 

Εκδότης: Γιάννης Παναγόπουλος
Συντακτική Επιτροπή: Γιώργος Αργείτης, Γιάννης Κουζής, Δημήτρης Κατσορίδας, Γιώργος Κολλιάς, Γιώργος Κρητικίδης
Υπεύθυνος Έκδοσης: Γιώργος Αργείτης
Γραμματεία Έκδοσης: Γ. Κολλιάς, Δ. Κατσορίδας
* Όλες οι εκδόσεις διατίθενται για το ευρύ κοινό δωρεάν, σε έντυπη μορφή από τη βιβλιοθήκη του οργανισμού.