ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

«ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ» ΤΕΥΧΟΣ 232

03 Ιανουαρίου 2017
  • Εισαγωγή/Περίληψη
  • Περιεχόμενα
  • Ομάδα Τεύχους
Το απεργιακό κίνημα της περιόδου 2010-2015, έφερε αντιμέτωπο τις δυνάμεις της μισθωτής εργασίας με τις πολιτικές βίαιης αναδιανομής εισοδήματος, πλήρους αποδιοργάνωσης του εργατικού δικαίου, αποδόμησης του θεσμού της συλλογικής διαπραγμάτευσης, υπονόμευσης ασφαλιστικών δικαιωμάτων και τεράστιας αύξησης της ανεργίας. Την μεγάλη έξαρση του απεργιακού κινήματος τα πρώτα χρόνια της μνημονιακής περιόδου την διαδέχθηκε η ύφεση από το 2012 και μετά. Το τεύχος αυτό της ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ παρουσιάζει τμήμα της υπό δημοσίευσης μελέτης του ΙΝΕ για το απεργιακό φαινόμενο στην Ελλάδα. Επιπλέον, η ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ δημοσιεύει τις δραστηριότητες του ΙΝΕ το τελευταίο διάστημα.
ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ 1
Η ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΔΥΝΑΜΙΚΗ 2010-15 2
1. Οι εργατικοί αγώνες 2010- 2015 2
2. Η λογική της πολιτικής ανάθεσης 3
3. Το εκλογικό 2015 και η στάση των εργαζομένων 5
4. Ανάλυση της συνδικαλιστικής δυναμικής 2010-2015 8
Συνεντεύξεις 10
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 12
Ελληνόγλωσση Βιβλιογραφία 12
Ξενόγλωσση Βιβλιογραφία 12
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Διάγραμμα 1: συμβάντα διαμαρτυρίας Πίνακας 1: συμβάντα διαμαρτυρίας 13
Διάγραμμα 2: συμβάντα διαμαρτυρτίας σε ποσοστά     Διάγραμμα 3:   μορφές δράσης 14
Πίνακας 2:          μορφές δράσης     Διάγραμμα4: μορφές  δράσης σε ποσοστά 15
Διάγραμμα 5: διάρκεια κινητοποιήσεων  Πίνακας 3:       διάρκεια κινητοποιήσεων 16
Διάγραμμα 6: διάρκεια κινητοποιήσεων σε ποσοστά     Διάγραμμα 7: διάρκεια κινητοποιήσεων στο δημόσιο τομέα 17
Πίνακας 4: διάρκεια κινητοποιήσεων στο δημόσιο τομέα    Διάγραμμα 8: διάρκεια κινητοποιήσεων στο δημόσιο τομέα σε ποσοστά 18
Διάγραμμα 9: διάρκεια κινητοποιήσεων στον ευρύτερο δημόσιο τομέα                  Πίνακας 5:       διάρκεια κινητοποιήσεων στον ευρύτερο δημόσιο τομέα 19
Διάγραμμα 10: διάρκεια κινητοποιήσεων στον ευρύτερο δημόσιο τομέα σε ποσοστά  Διάγραμμα 11: διάρκεια κινητοποιήσεων στον ιδιωτικό τομέα 20
Πίνακας 6: διάρκεια κινητοποιήσεων στον ιδιωτικό τομέα     Διάγραμμα 12: διάρκεια κινητοποιήσεων στον ιδιωτικό τομέα σε ποσοστά 21
Διάγραμμα 13: μορφές δράσης στο δημόσιο τομέα   Πίνακας 7:          μορφές δράσης στο δημόσιο τομέα 22
Διάγραμμα 14: μορφές δράσης στο δημόσιο τομέα σε ποσοστά     Διάγραμμα 15:          μορφές δράσης στον ευρύτερο δημόσιο τομέα 23
Πίνακας 8: μορφές δράσης στον ευρύτερο δημόσιο τομέα           Διάγραμμα 16:  μορφές δράσης στον ευρύτερο δημόσιο φορέα σε ποσοστά 24
Διάγραμμα 17: μορφές δράσης στον ιδιωτικό τομέα   Πίνακας 9:            μορφές δράσης στον ιδιωτικό τομέα 25
Διάγραμμα 18: μορφές δράσης στον ιδιωτικό τομέα σε ποσοστά 26
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΙΝΕ/ΓΣΕΕ 29

 

Εκδότης: Γιάννης Παναγόπουλος
Συντακτική Επιτροπή: Γιώργος Αργείτης, Γιάννης Κουζής, Δημήτρης Κατσορίδας, Γιώργος Κολλιάς, Γιώργος Κρητικίδης
Υπεύθυνος Έκδοσης: Γιώργος Αργείτης
Γραμματεία Έκδοσης: Γ. Κολλιάς, Δ. Κατσορίδας
* Όλες οι εκδόσεις διατίθενται για το ευρύ κοινό δωρεάν, σε έντυπη μορφή από τη βιβλιοθήκη του οργανισμού.
WordPress Video Lightbox Plugin