«ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ» ΤΕΥΧΟΣ 233

30 Ιανουαρίου 2017
  • Εισαγωγή/Περίληψη
  • Περιεχόμενα
  • Ομάδα Τεύχους
Οι στρατηγικές επιλογές για την κοινωνική ασφάλιση απαιτείται, κατ’ αρχήν, να συμβάλλουν στην αναβάθμιση του ρόλου και της θέσης της στη λειτουργία του οικονομικού και κοινωνικού σχηματισμού στη χώρα μας. Στην κατεύθυνση αυτή, κεντρικής σημασίας ζήτημα αποτελεί η αποκατάσταση του διανεμητικού χαρακτήρα της κοινωνικής ασφά- λισης, ο οποίος στην Ελλάδα σήμερα όχι μόνο έχει καταργηθεί στην επικουρική ασφάλιση με την αντικατάσταση του, από το επισφαλές και αβέβαιο για το επίπεδο των συντάξεων σύστημα της νοητής κεφαλαι- οποίησης, αλλά στην δημόσια συζήτηση στην χώρα μας, προτείνεται επιπλέον των πρόσφατων (2010-2016) κοινωνικο-ασφαλιστικών παρεμ- βάσεων, η περαιτέρω κεφαλαιοποίηση της κοινωνικής ασφάλισης με την εφαρμογή του συστήματος των ατομικών λογαριασμών νοητής κεφαλαιοποίησης (Σουηδικό σύστημα) με διανεμητική χρηματοδότηση και στις κύριες συντάξεις. Η στρατηγική επιλογή του συστήματος της νοητής κεφαλαιοποίησης απομακρύνει την κοινωνική ασφάλιση από τις θεμελιώδεις αρχές της, μετατρέποντας το κοινωνικο-ασφαλιστικό δικαίωμα σε ατομική απόδοση, κατευθύνοντας παράλληλα το σύστημα κοινωνικής ασφάλισης στις αποδόσεις και στις κρίσεις των κεφαλαι- αγορών και χρηματαγορών, με ό,τι αυτό αρνητικά συνεπάγεται, ως προς την ανασφάλεια, την αβεβαιότητα και το βιοτικό επίπεδο των ασφαλισμένων και των συνταξιούχων. Τα παραπάνω αναφέρονται σε άρθρο που δημοσιεύεται σε αυτό το τεύχος της ενημέρωσης για την κοινωνική ασφάλιση στην Ελλάδα. Επιπλέον παρουσιάζεται άρθρο για την κρίση και την οικογένεια, με αφορμή το βιβλίο του Ν. Σιδέρη, «Μιλώ για την κρίση με το παιδί. Εμπιστευτική επιστολή σε μεγάλους που σκέφτομαι».
ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ 1
1. Στρατηγικές επιλογές ανάπτυξης και ασφάλισης 2
2. Γιατί το ΔΝΤ διογκώνει το έλλειμα 4
3. Λάθη και αδιέξοδα 6
4. Ευελιξία απασχόλησης και συντάξεων 8
5. Βιωσιμότητα του ασφαλιστικού και μείωση συντάξεων 11
6. Το ασφαλιστικό και η συμφωνία αξιολόγησης 13
7. Η επικουρική ασφάλιση και η προοπτική της 15
ΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ
1. Εισαγωγή 18
2. Οι αιτίες και ο μηχανισμός της οικονομικής κρίσης 19
3. Οι ψυχολογικές επιπτώσεις της κρίσης. Η απώλεια της εργασίας 20
4. Από την ασθένεια στα στοιχεία σθένους 22
5. Πως αισθάνονται τα παιδιά 23
6. Η συναισθηματική στήριξη των μεγάλων 24
7. Τι λέμε με τα παδιά 25

 

Εκδότης: Γιάννης Παναγόπουλος
Συντακτική Επιτροπή: Γιώργος Αργείτης, Γιάννης Κουζής, Δημήτρης Κατσορίδας, Γιώργος Κολλιάς, Γιώργος Κρητικίδης
Υπεύθυνος Έκδοσης: Γιώργος Αργείτης
Γραμματεία Έκδοσης: Γ. Κολλιάς, Δ. Κατσορίδας
* Όλες οι εκδόσεις διατίθενται για το ευρύ κοινό δωρεάν, σε έντυπη μορφή από τη βιβλιοθήκη του οργανισμού.