«ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ» ΤΕΥΧΟΣ 234

28 Απριλίου 2017
  • Εισαγωγή/Περίληψη
  • Περιεχόμενα
  • Ομάδα Τεύχους
Ο ισχυρισμός ότι η διάρθρωση και η λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης προσομοιάζει με Καρτέλ, με την έννοια ότι η λειτουργία της δεν επιδιώκει στην πράξη τις ισότιμες σχέσεις των κρατών-μελών αλλά την ελαχιστοποίηση του ανταγωνισμού μεταξύ τους, επιβεβαιώνεται με τον συνδυασμό της οικονομικής ύφεσης, της δημοσιονομικής πειθαρ¬χίας, της ανεργίας και της προσφυγικής κρίσης. Στις συνθήκες αυτές αναδείχθηκαν με τον πιο εύληπτο τρόπο οι εσωτερικές αντιθέσεις των κρατών -μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι οποίες στην κορύφωσή τους έφθασαν αρκετές φορές σε επίπεδο ανατροπών και αδράνειας των θεσμικών της λειτουργιών. Ουσιαστικά, πρόκειται για κορυφαίες στιγμές εξωτερίκευσης των διαφορετικών συμφερόντων και στρατηγι-κών των κυρίαρχων ελίτ των κρατών-μελών, οι οποίες προσποιούμενες την ευρωπαϊκή συλλογικότητα και την κοινωνική συνοχή, ψηφίζουν και συνιστούν στα κράτη-μέλη την νομοθετική κύρωση του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Χάρτη. Αυτά αναφέρονται, μεταξύ άλλων, σε άρθρο που δη¬μοσιεύεται στο τεύχος Μαρτίου-Απριλίου της ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ του ΙΝΕ. Επιπλέον, δημοσιεύεται ένα ιστορικό χρονικό, με αφορμή τα 100 χρό¬νια από την ίδρυση του Σωματείου Ελλήνων Ηθοποιών, όπως επίσης και ένα άρθρο με τους βασικούς σταθμούς στην ιστορία του Σωματείου Υπαλλήλων Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος. Τέλος, η ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ δη-μοσιεύει τις δραστηριότητες του ΙΝΕ το τελευταίο διάστημα.

 

ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ 1
Ο ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΙ Η ΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 2
1. Η στρατηγική της Ευρωπαϊκής στασιμότητας 2
2. Ανατροπές και μετασχηματισμοί στην Ευρώπη 6
3. Η αλλαγή του παραδείγματος στην Ε.Ε και η κρίση στην απασχόληση 9
ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΛΛΗΝΩΝ ΗΘΟΠΟΙΩΝ.  ΈΝΑ ΧΡΟΝΙΚΟ 1917-2017 12
ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ. ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΣΥΕΤΕ* 18
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΙΝΕ/ΓΣΕΕ 21

 

Εκδότης: Γιάννης Παναγόπουλος
Συντακτική Επιτροπή: Γιώργος Αργείτης, Γιάννης Κουζής, Δημήτρης Κατσορίδας, Γιώργος Κολλιάς, Γιώργος Κρητικίδης
Υπεύθυνος Έκδοσης: Γιώργος Αργείτης
Γραμματεία Έκδοσης: Γ. Κολλιάς, Δ. Κατσορίδας
* Όλες οι εκδόσεις διατίθενται για το ευρύ κοινό δωρεάν, σε έντυπη μορφή από τη βιβλιοθήκη του οργανισμού.