«ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ» ΤΕΥΧΟΣ 235

12 Ιουλίου 2017
  • Εισαγωγή/Περίληψη
  • Περιεχόμενα
  • Ομάδα Τεύχους
Η ελληνική οικονομία και κοινωνία χρειάζονται σήμερα ένα αξιόπιστο σχέδιο απεμπλοκής από την κρίση χρέους και την οικονομική και κοινωνική κρίση. Στον πυρήνα αυτού του σχεδίου πρέπει να βρίσκονται οι αξίες, οι ιδέες και οι προτάσεις οικονομικής πολιτικής που πρωταρχικά υπηρετούν τους εργαζόμενους, τους ανέργους, την πλειονότητα της κοινωνίας. Το ρυθμιστικό πλαίσιο της αγοράς εργασίας δεν είναι μόνο το μέσο προστασίας των εργαζομένων αλλά - όπως έχουμε δείξει στις εκθέσεις του ΙΝΕ/ΓΣΕΕ – αποτελεί και θεσμικό μηχανισμό αναθέρμανσης της οικονομίας και δημιουργίας διατηρήσιμων συνθηκών οικονομικής μεγέθυνσης, απασχόλησης και κοινωνικής σταθερότητας. Στο τεύχος αυτό της ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ, αναδημοσιεύεται ένα μέρος της Έκθεσης του ΙΝΕ για την Ελληνική Οικονομία και την Απασχόληση, που αφορά τις αλλαγές στις εργασιακές σχέσεις καθώς και τις θέσεις της ΓΣΕΕ. Επιπλέον, δημοσιεύονται οι δραστηριότητες του ΙΝΕ το τελευταίο διάστημα.

 

ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ 1
ΟΙ ΑΛΛΑΓΈΣ ΣΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΈΣ ΣΧΈΣΕΙΣ ΚΑΙ Η ΑΔΉΛΩΤΗ ΕΡΓΑΣΊΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΆΔΑ:
ΟΙ ΘΈΣΕΙΣ ΤΩΝ ΣΥΝΔΙΚΆΤΩΝ
2
Εισαγωγή 2
Η κατάσταση των εργασιακών δικαιωμάτων στην Ελλάδα την περίοδο 2010-2016 2
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΙΝΕ/ΓΣΕΕ 10

 

Εκδότης: Γιάννης Παναγόπουλος
Συντακτική Επιτροπή: Γιώργος Αργείτης, Γιάννης Κουζής, Δημήτρης Κατσορίδας, Γιώργος Κολλιάς, Γιώργος Κρητικίδης
Υπεύθυνος Έκδοσης: Γιώργος Αργείτης
Γραμματεία Έκδοσης: Γ. Κολλιάς, Δ. Κατσορίδας
* Όλες οι εκδόσεις διατίθενται για το ευρύ κοινό δωρεάν, σε έντυπη μορφή από τη βιβλιοθήκη του οργανισμού.