«ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ» ΤΕΥΧΟΣ 237

24 Οκτωβρίου 2017
  • Εισαγωγή/Περίληψη
  • Περιεχόμενα
  • Ομάδα Τεύχους
Η συνέχιση της ίδιας πολιτικής, με ή δίχως τον μανδύα του Μνημονίου, περιορίζει τις δυνατότητες της ελληνικής οικονομίας και την οικονομική ανάπτυξη, ενώ παράλληλα το σημερινό επίπεδο της οικονομίας δεν θα πρέπει να θεωρηθεί διατηρήσιμο αν δεν υπάρξει ένα «ισχυρό σοκ απασχόλησης και εισοδημάτων» στην οικονομία. Τα στοιχεία της Ενδιάμεσης Έκθεσης για την Ελληνική Οικονομία και την Απασχόληση δείχνουν ότι δεν έχουν διαμορφωθεί οι προϋποθέσεις μετάβασης της οικονομίας σε μια σταθερή και ενδογενώς διατηρήσιμη δυναμική. Αυτές οι επισημάνσεις αναφέρονται σε συνέντευξη του Επιστημονικού Διευθυντή του ΙΝΕ που δόθηκε στο www.insider.gr, 4/10/17 Στο παρόν τεύχος της ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ, επίσης δημοσιεύονται το Δελτίο Τύπου της ΓΣΕΕ για την παρουσίαση της Ενδιάμεσης Έκθεσης του ΙΝΕ για την Ελληνική Οικονομία και ακολουθούν τα βασικά συμπεράσματα της Ενδιάμεσης Έκθεσης. Τέλος, δημοσιεύονται οι δραστηριότητες του ΙΝΕ το τελευταίο διάστημα.

 

ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ 1
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 04/10/2017
ΙΝΕ ΓΣΕΕ:Ενδιάμεση Έκθεση για την ελληνική οικονομία και την απασχόληση 2017
2
Η ελληνική οικονομία και η απασχόληση Ενδιάμεση Έκθεση Οκτώβριος 2017 4
Η ενδιάμεση έκθεση του ΙΝΕ για την Ελληνική Οικονομία και την Απασχόληση:
(συνέντευξη του επ. Δ/ντή του ΙΝΕ ΓΣΕΕ Γιώργου Αργείτη στο www.insider.gr, 4/10/17)
10
ΔΡΑΣΤΗΡΙOΤΗΤΕΣ ΙΝΕ/ΓΣΕΕ 15

 

Εκδότης: Γιάννης Παναγόπουλος
Συντακτική Επιτροπή: Γιώργος Αργείτης, Γιάννης Κουζής, Δημήτρης Κατσορίδας, Γιώργος Κολλιάς, Γιώργος Κρητικίδης
Υπεύθυνος Έκδοσης: Γιώργος Αργείτης
Γραμματεία Έκδοσης: Γ. Κολλιάς, Δ. Κατσορίδας
* Όλες οι εκδόσεις διατίθενται για το ευρύ κοινό δωρεάν, σε έντυπη μορφή από τη βιβλιοθήκη του οργανισμού.