ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

«ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ» ΤΕΥΧΟΣ 238

29 Νοεμβρίου 2017
  • Εισαγωγή/Περίληψη
  • Περιεχόμενα
  • Ομάδα Τεύχους
Η ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ, σε αυτό το τεύχος, δημοσιεύει μια παρέμβαση του Προέδρου της ΓΣΕΕ, Γ. Παναγόπουλου, η οποία έγινε στην εκδήλωση του ΣΕΒ, στις 24 Οκτωβρίου 2017, με θέμα: «Το μέλλον της εργασίας μετά το Μνημόνιο». Επίσης, δημοσιεύει και ένα άρθρο του, για το ίδιο θέμα. Ο Πρόεδρος της ΓΣΕΕ επισημαίνει, μεταξύ άλλων, ότι ο θεσμός του τριμερούς κοινωνικού διαλόγου στην Ελλάδα αποτελεί πυλώνα του ευρωπαϊκού κοινωνικού κεκτημένου, ο οποίος όλα αυτά τα χρόνια, στο πλαίσιο των όρων του διεθνούς δανεισμού της χώρας, δεν υπήρξε ποτέ. Επίσης, σε αυτό το τεύχος, δημοσιεύεται ένα άρθρο με τίτλο, «Φαινόμενο Mobbing: Εργασιακός Εκφοβισμός», αναδεικνύοντας μια άλλη παράμετρο της ποιότητας των εργασιακών σχέσεων. Τέλος, δημοσιεύεται ένα άρθρο με τίτλο, «Καρκίνος και εργασία», στο οποίο επιχειρείται να αναδειχθεί η σύνδεση μεταξύ κακών συνθηκών εργασίας και εκδήλωσης καρκινογενέσεων, γνωστός ως επαγγελματικός καρκίνος.

 

ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ 1
Παρέμβαση Προέδρου ΓΣΕΕ, στην εκδήλωση του ΣΕΒ, για «Το μέλλον της εργασίας μετά το Μνημόνιο» 2
Tο Μέλλον της Εργασίας μετά το Μνημόνιο 5
Φαινόμενο Mobbing: Εργασιακός Εκφοβισμός 12
Καρκίνος και Εργασία 24

 

Εκδότης: Γιάννης Παναγόπουλος
Συντακτική Επιτροπή: Γιώργος Αργείτης, Γιάννης Κουζής, Δημήτρης Κατσορίδας, Γιώργος Κολλιάς, Γιώργος Κρητικίδης
Υπεύθυνος Έκδοσης: Γιώργος Αργείτης
Γραμματεία Έκδοσης: Γ. Κολλιάς, Δ. Κατσορίδας
* Όλες οι εκδόσεις διατίθενται για το ευρύ κοινό δωρεάν, σε έντυπη μορφή από τη βιβλιοθήκη του οργανισμού.
WordPress Video Lightbox Plugin