«ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ» ΤΕΥΧΟΣ 243

08 Νοεμβρίου 2018
  • Εισαγωγή/Περίληψη
  • Περιεχόμενα
  • Ομάδα Τεύχους
Η στρατηγική ανασύνταξης του συνδικαλιστικού κινήματος φέρνει ξανά με νέους όρους στο προσκήνιο το ζήτημα των κοινωνικών συμμαχιών. Η τακτική των κοινωνικών συμμαχιών, για να είναι αποτελεσματική για τα συνδικάτα, οφείλει να λαμβάνει υπόψη της μια εμπεριστατωμένη ανάλυση της ταξικής σύνθεσης του ελληνικού κοινωνικού σχηματισμού. Ιδιαίτερη έμφαση είναι αναγκαίο να δοθεί στη μισθωτή εργασία, λόγω του γεγονότος ότι συμπεριλαμβάνει στο εσωτερικό της πολλές διαστρωματώσεις, με συνέπεια να εμποδίζουν την ενότητά της, την κοινή ιδεολογική και πολιτική της στάση, καθώς και μια κοινή θέση απέναντι στο κράτος και την εργοδοσία. Η ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ σε αυτό το τεύχος παρουσιάζει ένα εκτεταμένο κείμενο εργασίας που επιχειρεί να διερευνήσει τις ραγδαίες αλλαγές που έχουν συντελεστεί στην απασχόληση, κατά την περίοδο πριν την οικονομική κρίση μέχρι πρόσφατα (2004-2016). Τέλος, παρουσιάζονται οι δραστηριότητες του ΙΝΕ το τελευταίο διάστημα.

ΤΙΤΛΟΣ

Σελίδα

Σημείωμα Σύνταξης

1

Τα χαρακτηριστικά της μισθωτής απασχόλησης στην Ελλάδα (2004-2016)

2
1. Εισαγωγή 2
2. Εργατικό δυναμικό, απασχολούμενοι και άνεργοι 3
3. Μεταβολές στην κατανομή της απασχόλησης κατά θέση στην επιχείρηση 7
4. Μεταβολές στην κατανομή της απασχόλησης σε ιδιωτικό και δημόσιο τομέα 13
5. Μισθωτή απασχόληση και μέγεθος των επιχειρήσεων 17
6. Η κατάσταση στην αγορά εργασίας σε αριθμούς 19
7. Συμπεράσματα 23

ΔΡΑΣΤΗΡΙOΤΗΤΕΣ ΙΝΕ/ΓΣΕΕ

25
Εκδότης: Γιάννης Παναγόπουλος
Συντακτική Επιτροπή: Γιώργος Αργείτης, Δημήτρης Κατσορίδας, Γιώργος Κολλιάς, Γιώργος κρητικίδης
Υπεύθυνος Έκδοσης: Γιώργος Αργείτης
Γραμματεία Έκδοσης: Γ. Κολλιάς, Δ. Κατσορίδας
* Όλες οι εκδόσεις διατίθενται για το ευρύ κοινό δωρεάν, σε έντυπη μορφή από τη βιβλιοθήκη του οργανισμού.