«ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ» ΤΕΥΧΟΣ 244

20 Δεκεμβρίου 2018
  • Εισαγωγή/Περίληψη
  • Περιεχόμενα
  • Ομάδα Τεύχους
Οι αγώνες της εργατικής τάξης στην Ελλάδα για τη διεκδίκηση καλύτερων συνθηκών εργασίας και γενικά για μια καλύτερη ζωή ξεκινούν από τη δεκαετία του 1870. Οι δύσκολες και εξοντωτικές συνθήκες εργασίας σε βιομηχανικές και βιοτεχνικές μονάδες ή σε εμπορικά καταστήματα, ώθησαν τους εργαζόμενους να θέσουν εξαρχής τα εργατικά ζητήματα στις διεκδικήσεις των πρώτων σωματείων που άρχισαν να δημιουργούνται εκείνη την εποχή. Σήμερα η δράση του εργατικού κινήματος συνεχίζεται. Διότι, παρά τις εκάστοτε αντιξοότητες, η εργατική τάξη εμφανίζεται στο προσκήνιο, ως ο αστάθμητος παράγοντας που τροποποιεί τους όρους του πολιτικού παιχνιδιού. Η ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ, σε αυτό το τεύχος, με αφορμή τα 100 χρόνια από την ίδρυσή της ΓΣΕΕ, παρουσιάζει ένα κείμενο σχετικά με τους Βασικούς Σταθμούς του εργατικού κινήματος στην Ελλάδα. Επιπλέον, παρουσιάζει ένα άρθρο σχετικά με τις αλλαγές στο εργασιακό τοπίο των μίντια ως αποτέλεσμα των καταστροφικών επιπτώσεων της οικονομικής κρίσης και ύφεσης στα χρόνια των μνημονίων. Τέλος, η ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ παρουσιάζει τις δραστηριότητες του ΙΝΕ το τελευταίο διάστημα.
ΤΙΤΛΟΣ ΣΕΛΙΔΑ
Σημείωμα Σύνταξης 1
100 ΧΡΟΝΙΑ ΣΥΝΔΙΚΑΤΑ:
ΒΑΣΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ του ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ στην ΕΛΛΑΔΑ
2
Το εργατικό ζήτημα τότε και τώρα 2
Τα πρώτα συνδικάτα, οι πρώτοι αγώνες,
η πρώτη εργατική νομοθεσία
4
Η περίοδος του Μεσοπολέμου 6
Το εργατικό-συνδικαλιστικό κίνημα
κατά τη δεκαετία του 1940
10
Τα πέτρινα χρόνια (1949-1974) και η εξωθεσμική
συγκρότηση του συνδικαλιστικού κινήματος
12
Η μεταπολιτευτική περίοδος (1974-2000) 14
Η αρχή των εργασιακών απορυθμίσεων (2000-2010) 16
Τα χρόνια των μνημονίων (2010-2018) 17
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 19-20
Το σύγχρονο εργασιακό τοπίο
στα μίντια1
21
Εισαγωγικά 21
Ι. Ανεργία 22
Διάγραμμα 1: Διαχρονική εξέλιξη της Απασχόλησης και των Ανέργων, 2004-2018 23
ΙΙ. Απασχόληση 23
ΠΙΝΑΚΑΣ 1: Στοιχεία απασχόλησης και ανεργίας στον χώρο των μίντια 24
ΙΙΙ. Μισθωτή εργασία 25
IV. Σταθερότητα στην απασχόληση 25
Πίνακας 2. ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ στον χώρο των μίντια 26
V. Παραβατικότητα στις εργασιακές σχέσεις 27
Πίνακας 3. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΡΓΑΝΗ ΣΤΕΠ92_273_ΡΟΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ (ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: 25/09/2018, ΩΡΑ 00.00) 27-28
Πίνακας 4. ΕΛΕΓΧΟΙ ΚΑΙ ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΣΕΠΕ 29
VI. Συμπερασματικά 30
ΔΡΑΣΤΗΡΙOΤΗΤΕΣ ΙΝΕ/ΓΣΕΕ 31
Εκδότης: Γιάννης Παναγόπουλος
Συντακτική Επιτροπή: Γιώργος Αργείτης, Δημήτρης Κατσορίδας, Γιώργος Κολλιάς, Γιώργος Κρητικίδης
Υπεύθυνος Έκδοσης: Γιώργος Αργείτης
Γραμματεία Έκδοσης: Γ. Κολλιάς, Δ. Κατσορίδας
* Όλες οι εκδόσεις διατίθενται για το ευρύ κοινό δωρεάν, σε έντυπη μορφή από τη βιβλιοθήκη του οργανισμού.