“Ενημέρωση” Τεύχος 168 – Ινστιτούτο Εργασίας - Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης Γ.Σ.Ε.Ε.
ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

“Ενημέρωση” Τεύχος 168

12 Ιανουαρίου 2010
  • Εισαγωγή/Περίληψη
  • Περιεχόμενα
  • Ομάδα Τεύχους

H απασχόληση στην Ελλάδα απειλείται πολύ περισσότερο από την οικονομική πολιτική ύφεσης και μετακύλισης του βάρους της οικονομικής κρίσης στους εργαζόμενους, παρά από τις κινέζικες εισαγωγές. Από την σύνθεση δε των κινεζικών εξαγωγών στην Ελλάδα προκύπτει ότι μια πολιτική υποκατάστασης των εισαγωγών αυτών δεν θα είχε νόημα. Αντίθετα, εντυπωσιακή είναι η υστέρηση των ελληνικών εξαγωγών (αγαθών και υπηρεσιών) και ιδιαιτέρως του τουρισμού, προς την Κίνα, λαμβάνοντας υπόψη τις δυνατότητες των Ελλήνων παραγωγών και του μεγέθους της κινεζικής αγοράς. Επομένως η ενίσχυση των ελληνικών εξαγωγών πρέπει να αποτελεί τον στόχο ώστε να ανατραπεί και να υπερκαλυφθεί η, ούτως ή άλλως, μικρή επίπτωση στην απασχόληση από το
εμπόριο με την Κίνα. Στο παρόν τεύχος της ΕΝΗΜΕΡωΣΗΣ, παρουσιάζεται άρθρο για τις οικονομικές και εμπορικές σχέσεις της Ελλάδας με την Κίνα, καθώς επίσης άρθρο για την ρουμάνικη οικονομία και τις εμπορικές και οικονομικές σχέσεις με την Ελλάδα. Τέλος, παρουσιάζονται οι δραστηριότητες του ΙΝΕ/ΓΣΕΕ-ΑΔΕΔΥ το τελευταίο διάστημα.

  • Οικονομικές και εμπορικές σχέσεις Ελλάδας-Κίνας. 
  • Ρουμανική οικονομία ακιαπασχόληση
  • Δραστηριότητες ΙΝΕ / ΓΣΕΕ – ΑΔΕΔΥ
Εκδότης: Γιάννης Παναγόπουλος
Συντακτική Επιτροπή: Σάββας Ρομπόλης, Γιάννης Κουζής, Πέτρος Λινάρδος - Ρυλμόν, Βασίλης Παπαδόγαμβρος
Υπεύθυνος Έκδοσης: Σάββας Ρομπόλης
Γραμματεία Έκδοσης: Γ. Κολλιάς, Δ. Κατσορίδας
* Όλες οι εκδόσεις διατίθενται για το ευρύ κοινό δωρεάν, σε έντυπη μορφή από τη βιβλιοθήκη του οργανισμού.
WordPress Video Lightbox Plugin