“Ενημέρωση” Τεύχος 4 – Ινστιτούτο Εργασίας - Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης Γ.Σ.Ε.Ε.
ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

“Ενημέρωση” Τεύχος 4

23 Ιουλίου 1995
  • Εισαγωγή/Περίληψη
  • Περιεχόμενα
  • Ομάδα Τεύχους

Τεύχος αφιερωμένο στην πορεία της Ευρωπαικής ολοκλήρωσης με στοιχεία για τη συνθήκη του Μάαστριχτ, αλλά και για τις θέσεις των συνδικάτων γύρω από την αναθεώρηση της συνθήκης.

 

  •  Πακέτο μέτρων για την ανεργία
  • Διεθνές συμπόσιο για την εκπαίδευση των τσιγγάνων
  • Το ΙΝΕ στα Βαλκάνια
  • Επαγγελματική κατάρτιση παιδιών μεταναστών από τη Γερμανία
  • Η ονομαστική σύγκλιση πραγματοποιείται με βραδείς ρυθμούς
  • Δραστηριότητες ΙΝΕ/ΓΣΕΕ-ΑΔΕΔΥ
Εκδότης: Πόπη Τσουκάτου
Συντακτική Επιτροπή: το Δ.Σ. του ΙΝΕ
Υπεύθυνος Έκδοσης: Πρόεδρος: Πόπη Τσουκάτους, Αντιπρόεδρος: Δ. Στρατούλης, Γρ.οικονομικού: Ηλ. Σακελαριάδης, Μέλη: Γ. Ντάσης, Γ. Ρωμανιάς, Γ. Χριστοδούλου,Σ. Μαντζουράνης, Φ. Φατούρος, Γ. Ποντικός
Γραμματεία Έκδοσης:
* Όλες οι εκδόσεις διατίθενται για το ευρύ κοινό δωρεάν, σε έντυπη μορφή από τη βιβλιοθήκη του οργανισμού.
WordPress Video Lightbox Plugin