“Ενημέρωση” Τεύχος 5 – Ινστιτούτο Εργασίας - Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης Γ.Σ.Ε.Ε.
ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

“Ενημέρωση” Τεύχος 5

25 Ιουλίου 1995
  • Εισαγωγή/Περίληψη
  • Περιεχόμενα
  • Ομάδα Τεύχους

Τα κυβερνητικά μέτρα παρουσιάσθηκαν στο πέμπτο τεύχος. Ταυτόχρονα δημοσιεύτηκαν και τα συμπεράσματα για την αναθεώρηση της Συνθήκης του Μάαστριχτ που έγινε στην Αθήνα.

  • Πρόγραμμα κατά του αποκλεισμού μειονεκτούντων ομάδων από την αγορά εργασίας
  • Ευρωπαική διάσκεψη για την αναθεώρηση του Μάαστριχτ.
  • FORUM για την κοινωνία της πληροφορίας
  • Επιδεινώνεται η κατάσταση στην αγορά εργασίας
Εκδότης: Πόπη Τσουκάτου
Συντακτική Επιτροπή: το Δ.Σ. του ΙΝΕ
Υπεύθυνος Έκδοσης: Πρόεδρος: Πόπη Τσουκάτους, Αντιπρόεδρος: Δ. Στρατούλης, Γρ.οικονομικού: Ηλ. Σακελαριάδης, Μέλη: Γ. Ντάσης, Γ. Ρωμανιάς, Γ. Χριστοδούλου,Σ. Μαντζουράνης, Φ. Φατούρος, Γ. Ποντικός
Γραμματεία Έκδοσης:
* Όλες οι εκδόσεις διατίθενται για το ευρύ κοινό δωρεάν, σε έντυπη μορφή από τη βιβλιοθήκη του οργανισμού.
WordPress Video Lightbox Plugin