“Ενημέρωση” Τεύχος 6 – Ινστιτούτο Εργασίας - Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης Γ.Σ.Ε.Ε.
ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

“Ενημέρωση” Τεύχος 6

15 Σεπτεμβρίου 1995
  • Εισαγωγή/Περίληψη
  • Περιεχόμενα
  • Ομάδα Τεύχους

Στο μικροσκόπιο του ΙΝΕ τέθηκαν η εξέλιξη των μισθών και η ανταγωνιστικότητα της ελληνικής βιομηχανίας. Η ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ παρουσίασε τις δύο εργασίες στο έκτο τεύχος

  • Το ΙΝΕ επεξεργάζεται τα αιτήματα της νέας σύμβασης
  • Ρεαλιστική η επαναλειτουργία των “πλαστικών Καβάλας”
  • Προτάσεις του ΙΝΕ στο πρόγραμμα LEONARDO
  • Οικονομική πολιτική -εξέλιξη των βασικών μεγεθών
Εκδότης: Πόπη Τσουκάτου
Συντακτική Επιτροπή: το Δ.Σ. του ΙΝΕ
Υπεύθυνος Έκδοσης: Πρόεδρος: Πόπη Τσουκάτους, Αντιπρόεδρος: Δ. Στρατούλης, Γρ.οικονομικού: Ηλ. Σακελαριάδης, Μέλη: Γ. Ντάσης, Γ. Ρωμανιάς, Γ. Χριστοδούλου,Σ. Μαντζουράνης, Φ. Φατούρος, Γ. Ποντικός
Γραμματεία Έκδοσης:
* Όλες οι εκδόσεις διατίθενται για το ευρύ κοινό δωρεάν, σε έντυπη μορφή από τη βιβλιοθήκη του οργανισμού.
WordPress Video Lightbox Plugin