“Ενημέρωση” Τεύχος 86-85 – Ινστιτούτο Εργασίας - Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης Γ.Σ.Ε.Ε.
ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

“Ενημέρωση” Τεύχος 86-85

27 Ιουλίου 2002
  • Εισαγωγή/Περίληψη
  • Περιεχόμενα
  • Ομάδα Τεύχους

 Η διεύρυνση αποτελεί μία σύμφυτη διαδικασία με τη δημιουργία και την ανάπτυξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αφού η πορεία της, εκτός των άλλων, χαρακτηρίζεται και από διαδοχικά στάδια διευρύνσεων, με αφετηρία τα έξι ιδρυτικά μέλη και την τελευταία (1995) ένταξη της Αυστρίας, Φινλανδίας και Σουηδίας. Η νέα προς Ανατολάς, προς την Κύπρο και την Μάλτα διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θεωρείται από πολλούς αλλά και από εμάς, ως μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις για την ολοκλήρωση της Ένωσης από πολιτική, οικονομική, κοινωνική και πολιτιστική άποψη. Η διαδικασία διεύρυνσης προς Ανατολάς θα είναι δύσκολη, αφού προϋποθέτει μία σημαντική προσπάθεια προσαρμογής των παραγωγικών και κοινωνικών δομών, καθώς και την πραγματοποίηση των αναγκαίων μεταρρυθμίσεων και την άσκηση των κατάλληλων πολιτικών στους παρακάτω τομείς: Στην κοινωνική πολιτική, την προώθηση της απασχόλησης και την καταπολέμηση της ανεργίας, τον εκσυγχρονισμό της εργατικής νομοθεσίας, την αναβάθμιση του ρόλου και της αυτονομίας των συνδικαλιστικών οργανώσεων για την ενεργή και τεκμηριωμένη εμπλοκή τους στην διαμόρφωση των ασκούμενων πολιτικών. Η ΕΝΗΜΕΡΩ ΣΗ σε αυτό το τεύχος, παρουσιάζει άρθρο σχετικά με τις κοινωνικές πτυχές της διεύρυνσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς επίσης και άρθρο σχετικά με την απασχόληση στις περιφέρειες της Ελλάδας, τη περίοδο 1993 – 2001. Τέλος, η ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ παρουσιάζει τις δραστηριότητες του ΙΝΕ και του ΚΕΚ το τελευταίο διάστημα.

  •  Οι κοινωνικές πτυχές της διεύρυνσης
  •  Η απασχόληση στις Περιφέρειες της Ελλάδας 1993-2001
  • Δραστηριότητες του ΙΝΕ και του ΚΕΚ.
Εκδότης: Χρήστος Πολυζωγόπουλος
Συντακτική Επιτροπή: το Δ.Σ. του ΙΝΕ
Υπεύθυνος Έκδοσης: Πρόεδρος: Χρήστος Πολυζωγόπουλος, Αναπληρωτής Πρόεδρος: Α. Αποστολόπουλος, Αντιπρόεδρος: Π. Βούτος, Δ. Στρατούλης, Γ. Ποντικός, Γρ. οικονομικού:Κ. Πουπάκης, Διευθύνων Σύμβουλος: Φ. Φατούρος, Μέλη: Α. Βλάχος, Π. Γρατσάνης,Στ. Κουτσιούμπελης, Ν. Τσιούνης, Α.Μητρόπουλος, Γ. Ντάσης, Δ. Παρλαβάντζας, Λ. Τέσκος
Γραμματεία Έκδοσης:
* Όλες οι εκδόσεις διατίθενται για το ευρύ κοινό δωρεάν, σε έντυπη μορφή από τη βιβλιοθήκη του οργανισμού.
WordPress Video Lightbox Plugin