“Ενημέρωση” Τεύχος 88 – Ινστιτούτο Εργασίας - Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης Γ.Σ.Ε.Ε.
ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

“Ενημέρωση” Τεύχος 88

15 Οκτωβρίου 2002
  • Εισαγωγή/Περίληψη
  • Περιεχόμενα
  • Ομάδα Τεύχους

 Κατά την μετά τον δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο περίοδο, τα συνδικάτα κατόρθωσαν να ενδυναμώσουν την θέση τους σε πολλές από τις χώρες της Ευρώπης. Το κράτος όρισε την θεσμική θέση των συνδικάτων στο εσωτερικό του κράτους-έθνους. Οι συμφωνίες που διέπουν τις συλλογικές διαπραγματεύσεις σε κεντρικό ή κλαδικό επίπεδο, ενίσχυσαν ορισμένες μορφές συνδικαλισμού, που βασίζονται στην συντονισμένη διαπραγμάτευση. Από την άλλη πλευρά, η ανάπτυξη των συστημάτων μαζικής παραγωγής, επέτρεψε σε έναν αυξανόμενο και σχετικά ομοιογενή αριθμό εργαζομένων να γίνουν μέλη των συνδικάτων. Οι αλλαγές που ακολούθησαν τα τελευταία 20 χρόνια, με τις πολιτικές απορύθμισης και της ευελιξίας στην αγορά εργασίας που επέβαλαν οι νέοι κανόνες του ανταγωνισμού,οδήγησαν σε αδυνάτισμα των θέσεων των συνδικάτων καθώς, έχαναν μέλη λόγω της μαζικής ανεργίας ενώ παράλληλα, αδυνατούσαν πλέον να εκπροσωπήσουν τους εργαζόμενους με καθεστώς απασχόλησης σημαντικά διαφοροποιημένο από το παραδοσιακό (πλήρη απασχόληση – πλήρη κοινωνική ασφάλιση – πλήρη εργασιακά και κοινωνικά δικαιώματα). Το συνδικαλιστικό κίνημα στην Ευρώπη, προκειμένου να αντιστρέψει την δυσμενή αυτή εξέλιξη αναζήτησε ποικιλία μέτρων και πολιτικών για την προσέγγιση νέων μελών. Την εμπειρία αυτή ευρωπαϊκών συνδικάτων προσπαθεί να καταγράψει το τεύχος αυτό της Ενημέρωσης, θεωρώντας, ότι μπορεί να αξιοποιηθεί και από το ελληνικό συνδικαλιστικό κίνημα στη προσπάθεια που καταβάλει τα τελευταία χρόνια, να αντιμετωπίσει τα προβλήματα που συνδέονται με τη συμμετοχή και την ένταξη νέων μελών στις γραμμές του.

 
  • Τα συνδικάτα στην Ευρώπη: Μεταρρύθμιση, οργάνωση
  • Δραστηριότητες ΙΝΕ/ΓΣΕΕ – ΑΔΕΔΥ
Εκδότης: Χρήστος Πολυζωγόπουλος
Συντακτική Επιτροπή: το Δ.Σ. του ΙΝΕ
Υπεύθυνος Έκδοσης: Πρόεδρος: Χρήστος Πολυζωγόπουλος, Αναπληρωτής Πρόεδρος: Α. Αποστολόπουλος, Αντιπρόεδρος: Π. Βούτος, Δ. Στρατούλης, Γ. Ποντικός, Γρ. οικονομικού:Κ. Πουπάκης, Διευθύνων Σύμβουλος: Φ. Φατούρος, Μέλη: Α. Βλάχος, Π. Γρατσάνης,Στ. Κουτσιούμπελης, Ν. Τσιούνης, Α.Μητρόπουλος, Γ. Ντάσης, Δ. Παρλαβάντζας, Λ. Τέσκος
Γραμματεία Έκδοσης:
* Όλες οι εκδόσεις διατίθενται για το ευρύ κοινό δωρεάν, σε έντυπη μορφή από τη βιβλιοθήκη του οργανισμού.
WordPress Video Lightbox Plugin