“Ενημέρωση” Τεύχος 90 – Ινστιτούτο Εργασίας - Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης Γ.Σ.Ε.Ε.
ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

“Ενημέρωση” Τεύχος 90

15 Δεκεμβρίου 2002
  • Εισαγωγή/Περίληψη
  • Περιεχόμενα
  • Ομάδα Τεύχους

 Η διεξαγωγή Οργανωτικού-Καταστατικού Συνεδρίου υπαγορεύτηκε από την ανάγκη επαναπροσδιορισμού δομών και λειτουργιών της συνομοσπονδίας, προκειμένου στις νέες συνθήκες της οικονομίας, της παραγωγής και των αλλαγών στη διοικητική δομή της χώρας το σ.κ . να ανταποκριθεί στα ποικίλα καθήκοντα και να επιταχύνει το μέγιστο δυνατό σε αποτελεσματικότητα. Η ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ σ' αυτό το τεύχος παρουσιάζει τις αποφάσεις του  31ου τακτικού-οργανωτικού συνεδρίου της ΓΣΕΕ που διεξήχθει στις 23-24 Νοέμβρη στην Αθήνα. Επιπλέον η ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ δημοσιεύει άρθρα σχετικά με την υπογραφή της ευρωπαικής συμφωνίας πλαίσιο για την τηλεΕκδότης : Χρήστος Πολυζωγόπουλος 

 

Συντακτική  Επιτ ροπή: το Δ.Σ. του ΙΝΕ

Πρόεδρος: Χρήστος Πολυζωγόπουλος, Αναπληρωτής Πρόεδρος: Α. Αποστολόπουλος, Αντιπρόεδρος: Π. Βούτος, Δ. Στρατούλης, Γ. Ποντικός, Γρ. οικονομικού:Κ. Πουπάκης, Διευθύνων Σύμβουλος: Φ. Φατούρος, Μέλη: Α. Βλάχος, Π. Γρατσάνης,Στ. Κουτσιούμπελης, Ν. Τσιούνης, Α.Μητρόπουλος, Γ. Ντάσης, Δ. Παρλαβάντζας, Λ. Τέσκος

 ργασία καθώς επίσης και άρθρο για την απασχόληση και την ανεργία το 2002. Τέλος η ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ παρουσιάζει τις δραστηριότητες του ΙΝΕ/ΓΣΕΕ_ΑΔΕΔΥ> 

  • 31ο Τακτικό Οργανωτικό Συνέδριο ΓΣΕΕ
  • Υπογραφή της ευρωπαικής συμφωνίας πλαίσιο για την τηλεργασία
  • Η απασχόληση και η ανεργία το 2002
  • Δραστηριότητες ΙΝΕ/ΓΣΕΕ-ΑΔΕΔΥ
Εκδότης: Χρήστος Πολυζωγόπουλος
Συντακτική Επιτροπή: το Δ.Σ. του ΙΝΕ
Υπεύθυνος Έκδοσης: Πρόεδρος: Χρήστος Πολυζωγόπουλος, Αναπληρωτής Πρόεδρος: Α. Αποστολόπουλος, Αντιπρόεδρος: Π. Βούτος, Δ. Στρατούλης, Γ. Ποντικός, Γρ. οικονομικού:Κ. Πουπάκης, Διευθύνων Σύμβουλος: Φ. Φατούρος, Μέλη: Α. Βλάχος, Π. Γρατσάνης,Στ. Κουτσιούμπελης, Ν. Τσιούνης, Α.Μητρόπουλος, Γ. Ντάσης, Δ. Παρλαβάντζας, Λ. Τέσκος
Γραμματεία Έκδοσης:
* Όλες οι εκδόσεις διατίθενται για το ευρύ κοινό δωρεάν, σε έντυπη μορφή από τη βιβλιοθήκη του οργανισμού.
WordPress Video Lightbox Plugin