“Ενημέρωση” Τεύχος 91 – Ινστιτούτο Εργασίας - Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης Γ.Σ.Ε.Ε.
ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

“Ενημέρωση” Τεύχος 91

24 Ιανουαρίου 2003
  • Εισαγωγή/Περίληψη
  • Περιεχόμενα
  • Ομάδα Τεύχους

 Η οργάνωση και η διαχείριση του εργάσιμου χρόνου αποτελεί τη συνιστάμενη των κρατικών πολιτικών για την οικογένεια και την αγορά εργασίας. Ο χρόνος εργασίας και τα συστήματα απασχόλησης, αποτελούν κεντρικό σημείο αναφοράς των πολιτικών για την αγορά εργασίας, αλλά και των οικογενειακών στρατηγικών, επηρεάζοντας σημαντικά τη λειτουργία και τη θέση της οικογένειας μέσα στο ευρύτερο κοινωνικοοικονομικό σύστημα. Η οικογένεια και η αγορά εργασίας στην ουσία ποτέ δεν αποτέλεσαν δύο “κόσμους χωριστά” και ξένους μεταξύ τους. Οι διαδικασίες στο εσωτερικό του ενός, επηρέαζαν και επηρεάζουν τα δρώμενα στο εσωτερικό του άλλου. Κατά συνέπεια, η σχέση ανάμεσα στα τρία επίπεδα, Κράτος – οικογένεια – αγορά εργασίας, καθορίζεται σε μεγάλο βαθμό από την εσωτερική τους δυναμική και αποκτά χαρακτηριστικά που υποδηλώνουν μεταξύ τους, σχέση ανταγωνιστική αλλά και συνάμα σχέση αλληλεξάρτησης. Η ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ σε αυτό το τεύχος παρουσιάζει άρθρο σχετικά με την απασχόληση των ατόμων με οικογενειακές υποχρεώσεις καθώς επίσης και άρθρα αναφορικά με: την Ανάπτυξη Συστήματος Ποιότητας των Υπηρεσιών Συμβουλευτικής Στήριξης και Απασχόλησης, την ΟΝΕ και τους μισθούς στην Ελλάδα και επιπλέον, άρθρο σχετικά με την έκθεση για την αγορά εργασίας στην Αλβανία το 2002. Τέλος η ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ παρουσιάζει τις δραστηριότητες του ΙΝ Ε/ΓΣΕΕ-ΑΔ ΕΔΥ το τελευταίο διάστημα.

  •  Χρόνος εργασίας και απασχόληση ατόμων με οικογενειακές υποχρεώσεις
  •  Ανάπτυξη συστήματος ποιότητας των υπηρεσιών συμβουλευτικής στήριξης και απασχόλησης
  •  Η ΟΝΕ και οι μισθοί στην Ελλάδα
  • Έκθεση για την αγορά εργασίας στην Αλβανία το 2002
  • Δραστηριότητες ΙΝΕ/ΓΣΕΕ – ΑΔΕΔΥ
Εκδότης: Χρήστος Πολυζωγόπουλος
Συντακτική Επιτροπή: το Δ.Σ. του ΙΝΕ
Υπεύθυνος Έκδοσης: Πρόεδρος: Χρήστος Πολυζωγόπουλος, Αναπληρωτής Πρόεδρος: Α. Αποστολόπουλος, Αντιπρόεδρος: Π. Βούτος, Δ. Στρατούλης, Γ. Ποντικός, Γρ. οικονομικού:Κ. Πουπάκης, Διευθύνων Σύμβουλος: Φ. Φατούρος, Μέλη: Α. Βλάχος, Π. Γρατσάνης,Στ. Κουτσιούμπελης, Ν. Τσιούνης, Α.Μητρόπουλος, Γ. Ντάσης, Δ. Παρλαβάντζας, Λ. Τέσκος
Γραμματεία Έκδοσης:
* Όλες οι εκδόσεις διατίθενται για το ευρύ κοινό δωρεάν, σε έντυπη μορφή από τη βιβλιοθήκη του οργανισμού.
WordPress Video Lightbox Plugin