“Ενημέρωση” Τεύχος 92 – Ινστιτούτο Εργασίας - Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης Γ.Σ.Ε.Ε.
ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

“Ενημέρωση” Τεύχος 92

25 Φεβρουαρίου 2003
  • Εισαγωγή/Περίληψη
  • Περιεχόμενα
  • Ομάδα Τεύχους

 Η αύξηση των μεταναστευτικών ροών προς τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε συνδυασμό με τα υψηλά επίπεδα ανεργίας,την αναζήτηση οικονομικής ισορροπίας στα συστήματα κοινωνικής προστασίας, η διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις δυσμενείς δημογραφικές εξελίξεις στις χώρες υποδοχής καθιστούν τη μετανάστευση ως μία από τις σημαντικότερες κοινωνικο-οικονομικές προκλήσεις. Παράλληλα , η σταδιακή μετατροπή όλων των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε χώρες υποδοχής μεταναστών καθιστά τη μεταναστευτική εισροή ως ένα κοινό χαρακτηριστικό των κρατών-μελών της Ένωσης. Το γεγονός αυτό σε συνδυασμό με τον στόχο της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης καθιστά πλέον επιτακτική την ανάγκη χάραξης μιας κοινής ευρωπαϊκής μεταναστευτικής πολιτικής.Η ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ σ’ αυτό το τεύχος παρουσιάζει τα συμπεράσματα της διημερίδας (16-17 Ιανουαρίου 2003) που διοργάνωσε η ΓΣΕΕ και το Ινστιτούτο Εργασίας ΓΣΕΕ-ΑΔΕΔΥ στην Αθήνα με θέμα «Για μία κοινή μεταναστευτική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης».Επιπλέον, η ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ δημοσιεύει την εισήγηση του δημοσιεύει την εισήγηση του Προέδρου της ΓΣΕΕ Χρ. Πολυζωγόπουλου με θέμα «Σύγχρονη μεταναστευτική πολιτική. Μετανάστες ισότιμοι πολίτες» καθώς και την εισήγηση του επιστ. Συμβούλου του ΙΝ Ε Π. Λινάρδου - Ρυλμόν με θέμα «Η αναγκαιότητα μιας νέας προσέγγισης της μετανάστευσης». Τέλος, η ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ παρουσιάζει τις δραστηριότητες του ΙΝ Ε/ΓΣΕΕ-ΑΔ ΕΔΥ το τελευταίο διάστημα.

  •  Συμπεράσματα της διημερίδας της ΓΣΕΕ για την Κοινή Μεταναστευτική Πολιτική της Ε.Ε.
  •  Η σύγχρονη μεταναστευτική πολιτική: μετανάστες ισότιμοι πολίτες.
  •  Η αναγκαιότητα μιας νέας προσέγγισης της μετανάστευσης.
  •  Δραστηριότητες ΙΝΕ/ΓΣΕΕ – ΑΔΕΔΥ.
Εκδότης: Χρήστος Πολυζωγόπουλος
Συντακτική Επιτροπή: το Δ.Σ. του ΙΝΕ
Υπεύθυνος Έκδοσης: Πρόεδρος: Χρήστος Πολυζωγόπουλος, Αναπληρωτής Πρόεδρος: Α. Αποστολόπουλος, Αντιπρόεδρος: Π. Βούτος, Δ. Στρατούλης, Γ. Ποντικός, Γρ. οικονομικού:Κ. Πουπάκης, Διευθύνων Σύμβουλος: Φ. Φατούρος, Μέλη: Α. Βλάχος, Π. Γρατσάνης,Στ. Κουτσιούμπελης, Ν. Τσιούνης, Α.Μητρόπουλος, Γ. Ντάσης, Δ. Παρλαβάντζας, Λ. Τέσκος
Γραμματεία Έκδοσης:
* Όλες οι εκδόσεις διατίθενται για το ευρύ κοινό δωρεάν, σε έντυπη μορφή από τη βιβλιοθήκη του οργανισμού.
WordPress Video Lightbox Plugin