“Ενημέρωση” Τεύχος 93 – Ινστιτούτο Εργασίας - Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης Γ.Σ.Ε.Ε.
ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

“Ενημέρωση” Τεύχος 93

19 Μαρτίου 2003
  • Εισαγωγή/Περίληψη
  • Περιεχόμενα
  • Ομάδα Τεύχους

 Η κοινωνικο-οικονομική αξιοποίηση των σύγχρονων τεχνολογικών και παραγωγικών δεδομένων στην Ευρωπαϊκή Ένωση, επιβάλλει την διαμόρφωση ενός νέου προτύπου οικονομικής και κοινωνικής οργάνωσης. Τα συνδικάτα στην Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση, θα διαθέσουν όλες τους τις δυνάμεις προς αυτή την κατεύθυνση. Η ανάπτυξη αποτελεί την κινητήρια δύναμη αυτής της στρατηγικής και παράλληλα λειτουργεί ως διαδικασία άρρηκτης διασύνδεσης του “ανταγωνιστικού” με το “κοινωνικό” στοιχείο, στην πορεία ανάπτυξης του ευρωπαϊκού σχηματισμού. Κατά συνέπεια, προκύπτει η αναγκαιότητα επανατοποθέτησης του ζητήματος της ευρωπαϊκής αναπτυξιακής πολιτικής, προς την κατεύθυνση των αποτελεσματικών οικονομιών και την αλληλεγγύη κοινωνιών. Η ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ σ’ αυτό το τεύχος, παρουσιάζει τις θέσεις που κατέθεσε η ΓΣΕΕ στο άτυπο Συμβούλιο Υπουργών Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Ναύπλιο 23-24/1/2003) για την οικονομία, την απασχόληση, τις εργασιακές σχέσεις και την κοινωνική πολιτική στην Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Επίσης, σ’ αυτό το τεύχος της ΕΝΗΜΕΡΩ ΣΗΣ περιλαμβάνονται τα άρθρα για την παγκοσμιοποίηση και την κοινωνική ασφάλιση καθώς και για το ευρωπαϊκό περιβάλλον του συστήματος κοινωνικής ασφάλισης στην Ελλάδα. Τέλος, η ΕΝΗΜΕΡΩ ΣΗ παρουσιάζει τις δραστηριότητες του ΙΝΕ/ΓΣΕΕ-ΑΔΕΔΥ κατά το τελευταίο διάστημα.

 
  • Θέσεις της ΓΣΕΕ για την Οικονομία, την απασχόληση, τις εργασιακές σχέσεις και την κοινωνική πολιτική στην Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση.
  • Παγκοσμιοποίηση και κοινωνική ασφάλιση.
  • Το Ευρωπαϊκό περιβάλλον της κοινωνικής ασφάλισης στην Ελλάδα.
  • Δραστηριότητες ΙΝΕ/ΓΣΕΕ – ΑΔΕΔΥ.
Εκδότης: Χρήστος Πολυζωγόπουλος
Συντακτική Επιτροπή: το Δ.Σ. του ΙΝΕ
Υπεύθυνος Έκδοσης: Πρόεδρος: Χρήστος Πολυζωγόπουλος, Αναπληρωτής Πρόεδρος: Α. Αποστολόπουλος, Αντιπρόεδρος: Π. Βούτος, Δ. Στρατούλης, Γ. Ποντικός, Γρ. οικονομικού:Κ. Πουπάκης, Διευθύνων Σύμβουλος: Φ. Φατούρος, Μέλη: Α. Βλάχος, Π. Γρατσάνης,Στ. Κουτσιούμπελης, Ν. Τσιούνης, Α.Μητρόπουλος, Γ. Ντάσης, Δ. Παρλαβάντζας, Λ. Τέσκος
Γραμματεία Έκδοσης:
* Όλες οι εκδόσεις διατίθενται για το ευρύ κοινό δωρεάν, σε έντυπη μορφή από τη βιβλιοθήκη του οργανισμού.
WordPress Video Lightbox Plugin