“Ενημέρωση” Τεύχος 202 – Ινστιτούτο Εργασίας - Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης Γ.Σ.Ε.Ε.
ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

“Ενημέρωση” Τεύχος 202

02 Απριλίου 2013
  • Εισαγωγή/Περίληψη
  • Περιεχόμενα
  • Ομάδα Τεύχους

Σε προηγούμενα τεύχη της Ενημέρωσης (τ. 180 & 190) είχε εξετασθεί η διαμόρφωση της μισθωτής εργασίας κατά την περίοδο 2001-2011 μέσω των μηνιαίων ροών απασχόλησης και με βάση τα δημοσιευμένα στοιχεία μέσω του ιστοτόπου της αρμόδιας υπηρεσίας του ΟΑΕΔ. Η κρίση απασχόλησης που έπληττε και η οποία συνεχίζει να πλήττει την ελληνική οικονομία αποτυπωνότανε στα εν λόγω άρθρα.
Στο τεύχος αυτό της ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ το άρθρο που δημοσιεύεται παρουσιάζει τα επικαιροποιημένα στοιχεία του 2012 (ΟΑΕΔ), καταδεικνύει τη συνέχιση της επιδείνωσης ποσοτικά και ποιοτικά της κρίσης απασχόλησης που βιώνουν οι εργαζόμενοι. Εξετάζει επίσης τις μηνιαίες ροές απασχόλησης για τα τρία τελευταία έτη αναλυτικά καθώς και τα συσσωρευτικά αποτελέσματά τους στις περιφέρειες της χώρας. Επιπλέον, εξετάζει τα βασικά σημεία της μηνιαίας εγγεγραμμένης ανεργίας της μισθωτής απασχόλησης και τις μεταβολές που έχουν επέλθει τα τρία τελευταία έτη και χαρτογραφεί αυτήν για το 2012.. Επιπλέον, η ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ σε αυτό το τεύχος παρουσιάζει τις δραστηριότητες του ΙΝΕ το τελευταίο διάστημα.
 

-Η Μισθωτή απασχόληση και ανεργία στον ιδιωτικό τομέα δημοσιονομικής προσαρμογής στην Ελλάδα

-Δραστηριότητες ΙΝΕ

Εκδότης: Γιάννης Παναγόπουλος
Συντακτική Επιτροπή: Σάββας Ρομπόλης, Γιάννης Κουζής, Πέτρος Λινάρδος - Ρυλμόν, Βασίλης Παπαδόγαμβρος
Υπεύθυνος Έκδοσης: Σάββας Ρομπόλης
Γραμματεία Έκδοσης: Γ. Κολλιάς, Δ. Κατσορίδας
* Όλες οι εκδόσεις διατίθενται για το ευρύ κοινό δωρεάν, σε έντυπη μορφή από τη βιβλιοθήκη του οργανισμού.
WordPress Video Lightbox Plugin