“Ενημέρωση” Τεύχος 203 – Ινστιτούτο Εργασίας - Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης Γ.Σ.Ε.Ε.
ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

“Ενημέρωση” Τεύχος 203

11 Απριλίου 2013
  • Εισαγωγή/Περίληψη
  • Περιεχόμενα
  • Ομάδα Τεύχους

Από την ανάλυση των στοιχείων για τα έσοδα και τις δαπάνες του ΙΚΑ την περίοδο 1999 - 2010 φαίνεται ότι από το 2003 και έπειτα αρχίζει μια περίοδος πλεονασματικών ισολογισμών. Από το 2009, το μεγαλύτερο ασφαλιστικό ταμείο της χώρας εισέρχεται σε μια περίοδο δημοσιονομικής ανισορροπίας, που το καθιστά ελλειμματικό. Το γεγονός αυτό δημιουργεί σοβαρά εμπόδια στο ΙΚΑ για την κάλυψη των αναγκών των ασφαλισμένων. Είναι προφανές ότι η αναζήτηση νέων πόρων για την κάλυψη των ελλειμμάτων του είναι μονόδρομος προκειμένου αυτό να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις και στις ανάγκες των ασφαλισμένων. Η ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ σε αυτό το τεύχος δημοσιεύει άρθρο σχετικά με τις Τάσεις εξέλιξης και διαρθρωτικά χαρακτηριστικά των δαπανών του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ την περίοδο
1999 – 2010. Επιπλέον, δημοσιεύει άρθρο σχετικά με την Βιομηχανική Μεταλλευτική (ΒΙΟ.ΜΕ), όπου συντελείται ένα πρωτόγνωρο πείραμα εργατικής αυτοδιαχείρισης σε Βιομηχανική μονάδα στην Ελλάδα μετά την απόφαση της διεύθυνσης να κλείσει το εργοστάσιο.

– BIOME: Το πρώτο αυτοδιαχειριζόμενο εργοστάσιο
– Τάσεις εξέλιξης των δαπανών ΙΚΑ ΕΤΑΜ 1999 – 2010
– Δραστηριότητες ΙΝΕ

Εκδότης: Γιάννης Παναγόπουλος
Συντακτική Επιτροπή: Σάββας Ρομπόλης, Γιάννης Κουζής, Πέτρος Λινάρδος - Ρυλμόν, Βασίλης Παπαδόγαμβρος
Υπεύθυνος Έκδοσης: Σάββας Ρομπόλης
Γραμματεία Έκδοσης: Γ. Κολλιάς, Δ. Κατσορίδας
* Όλες οι εκδόσεις διατίθενται για το ευρύ κοινό δωρεάν, σε έντυπη μορφή από τη βιβλιοθήκη του οργανισμού.
WordPress Video Lightbox Plugin