“Ενημέρωση” Τεύχος 204 – Ινστιτούτο Εργασίας - Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης Γ.Σ.Ε.Ε.
ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

“Ενημέρωση” Τεύχος 204

26 Απριλίου 2013
  • Εισαγωγή/Περίληψη
  • Περιεχόμενα
  • Ομάδα Τεύχους

Η αναπτυξιακή επιλογή για την ΓΣΕΕ και τα ευρωπαϊκά συνδικάτα είναι η ανάπτυξη και η µείωση του ελλείμματος και του χρέους διαµέσου της αύξησης της παραγωγικότητας και του ανταγωνιστικού αποπληθωρισμού, µε ποιότητα, τεχνολογία-καινοτομία και γνώση. Διαφορετικά, η ελληνική οικονοµία και οι άλλες οικονομίες κρίσης χρέους θα µετεξελιχθούν σε σχηματισμούς υψηλού οικονοµικού και κοινωνικού κινδύνου περιορίζοντας τις δυνατότητες αποπληρωμής και βιωσιμότητας του χρέους, επιστροφής στις αγορές και πραγµατοποίησης επενδύσεων µε ότι αυτό αρνητικά συνεπάγεται για την περαιτέρω αύξηση της ανεργίας. Άρα, για την ΓΣΕΕ η επιλογή βραχυπρόθεσμα στο πλαίσιο επαναπροσδιορισμού του αναπτυξιακού και παραγωγικού προτύπου είναι η αποµείωση του χρέους, η µείωση του επιτοκίου δανεισµού, η επιμήκυνση της περιόδου αποπληρωμής συνυφασμένης µε τους ρυθµούς αύξησης του ΑΕΠ και κυρίως η αποκατάσταση των συλλογικών συµβάσεων και των εργασιακών και συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων. Η ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ σε αυτό το τεύχος περιλαμβάνει το Πρόγραμμα δράσης της ΓΣΕΕ έτσι όπως αυτό παρουσιάστηκε με εισήγηση του απερχόμενου Προέδρου της ΓΣΕΕ Γ. Παναγόπουλου. Επιπλέον η ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ παρουσιάζει τις δραστηριότητες του ΙΝΕ το τελευταίο διάστημα.

– Δραστηριότητες ΙΝΕ

Εκδότης: Γιάννης Παναγόπουλος
Συντακτική Επιτροπή: Σάββας Ρομπόλης, Γιάννης Κουζής, Πέτρος Λινάρδος - Ρυλμόν, Βασίλης Παπαδόγαμβρος
Υπεύθυνος Έκδοσης: Σάββας Ρομπόλης
Γραμματεία Έκδοσης: Γ. Κολλιάς, Δ. Κατσορίδας
* Όλες οι εκδόσεις διατίθενται για το ευρύ κοινό δωρεάν, σε έντυπη μορφή από τη βιβλιοθήκη του οργανισμού.
WordPress Video Lightbox Plugin