“Ενημέρωση” Τεύχος 205 – Ινστιτούτο Εργασίας - Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης Γ.Σ.Ε.Ε.
ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

“Ενημέρωση” Τεύχος 205

04 Ιουνίου 2013
  • Εισαγωγή/Περίληψη
  • Περιεχόμενα
  • Ομάδα Τεύχους

Με το τεύχος αυτό της ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ενδιαφερόμενος μπορεί να διαπιστώσει τις βασικές αλλαγές που συντελέστηκαν στο σύστημα με βάση την νομοθετική παρέμβαση που επιτελέστηκε με τον νόμο 3996/2011. Η γενικότητα κάποιων ρυθμίσεων, η οποία είχε ως αποτέλεσμα, την έκδοση νέων εγκυκλίων, αλλά και οι ρυθμίσεις αναδρομικής ισχύος με τις οποίες αποκτώνται ή καταργούνται κοινωνικοασφαλιστικά δικαιώματα είναι τα χαρακτηριστικά αυτής της νομοθετικής παρέμβασης. Οι βασικές αλλαγές που προβλέπονται στην συγκεκριμένη νομοθετική παρέμβαση αφορούν, τις, προϋποθέσεις για την χορήγηση του Επιδόματος Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΕΚΑΣ), την ασφάλιση ασθένειας για τους ανέργους, την συνταξιοδότηση γονέων, συζύγων και αδελφών αναπήρων, την αναγνώριση ετών ασφάλισης και τον πλασματικό χρόνο για τα παιδιά, την απασχόληση των συνταξιούχων, και τις προϋποθέσεις επιδότησης ασφαλιστικής εισφοράς των ανέργων. Τέλος παρουσιάζονται οι δραστηριότητες του ΙΝΕ το τελευταίο διάστημα.

– Δραστηριότητες ΙΝΕ

Εκδότης: Γιάννης Παναγόπουλος
Συντακτική Επιτροπή: Σάββας Ρομπόλης, Γιάννης Κουζής, Πέτρος Λινάρδος - Ρυλμόν, Βασίλης Παπαδόγαμβρος
Υπεύθυνος Έκδοσης: Σάββας Ρομπόλης
Γραμματεία Έκδοσης: Γ. Κολλιάς, Δ. Κατσορίδας
* Όλες οι εκδόσεις διατίθενται για το ευρύ κοινό δωρεάν, σε έντυπη μορφή από τη βιβλιοθήκη του οργανισμού.
WordPress Video Lightbox Plugin