“Ενημέρωση” Τεύχος 206 – Ινστιτούτο Εργασίας - Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης Γ.Σ.Ε.Ε.
ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

“Ενημέρωση” Τεύχος 206

02 Ιουλίου 2013
  • Εισαγωγή/Περίληψη
  • Περιεχόμενα
  • Ομάδα Τεύχους

Τις τελευταίες δεκαετίες η έννοια της ανταγωνιστικότητας κυριαρχεί στην επιστημονική και πολιτική συζήτηση αλλά και στον σχεδιασμό και την εφαρμογή της οικονομικής πολιτικής, τόσο σε εθνικό, όσο και σε διεθνές επίπεδο. Όλοι οι εμπλεκόμενοι στο οικονομικό πεδίο εκφράζουν ανησυχίες σχετικά με αυτό που αναφέρεται ως διεθνής ανταγωνιστικότητα. Η ανησυχία αυτή δεν είναι καινούργια.Είναι αποτέλεσμα της παγκοσμιοποίησης των αγορών, της γρήγορης τεχνολογικής ανάπτυξης, της συρρίκνωσης των οικονομικών αποστάσεων, της απελευθέρωσης του εμπορίου. Αυτό που φαίνεται καινούργιο, είναι η ένταση και η έκταση με την οποία εκφράζεται τα τελευταία χρόνια. Το ζήτημα της διεθνούς ανταγωνιστικότητας αφορά περισσότερο τις ανεπτυγμένες χώρες οι οποίες μέχρι την οικονομική κρίση και την μεταβολή που επέφερε στην παγκόσμια οικονομία, αναζητούσαν τρόπους να διατηρήσουν τα ανταγωνιστικά τους πλεονεκτήματα, με την είσοδο σε νέες δραστηριότητες και σε νέες χώρες εγκατάστασης των δραστηριοτήτων τους, κυρίως μέσω της τεχνολογικής ανάπτυξης της καινοτομίας και της ανταγωνιστικότητας – τιμής, ενώ μετά την κρίση προσπαθούν κυρίως μέσω της ανταγωνιστικότητας – τιμής να ανακτήσουν την οικονομική τους θέση. Η ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ σε αυτό το τεύχος παρουσιάζει μια κριτική προσέγγιση του «Δείκτη Ανταγωνιστικότητας» του World Economic Forum. Επιπλέον παρουσιάζει τις δραστηριότητες του ΙΝΕ το τελευταίο διάστημα.
 

– Δραστηριότητες ΙΝΕ

Εκδότης: Γιάννης Παναγόπουλος
Συντακτική Επιτροπή: Σάββας Ρομπόλης, Γιάννης Κουζής, Πέτρος Λινάρδος - Ρυλμόν, Βασίλης Παπαδόγαμβρος
Υπεύθυνος Έκδοσης: Σάββας Ρομπόλης
Γραμματεία Έκδοσης: Γ. Κολλιάς, Δ. Κατσορίδας
* Όλες οι εκδόσεις διατίθενται για το ευρύ κοινό δωρεάν, σε έντυπη μορφή από τη βιβλιοθήκη του οργανισμού.
WordPress Video Lightbox Plugin