ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

«ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ» ΤΕΥΧΟΣ 240

10 Μαΐου 2018
  • Εισαγωγή/Περίληψη
  • Περιεχόμενα
  • Ομάδα Τεύχους
Η απορύθμιση της εγχώριας αγοράς εργασίας και ταυτόχρονα οι πολιτικές λιτότητας και υπερφορολόγησης των νοικοκυριών είχαν ως αποτέλεσμα τη διεύρυνση της φτώχειας και την επιδείνωση των όρων διαβίωσης των πολιτών. Φαινόμενα τα οποία αποκτούν γενικευμένα χαρακτηριστικά πλήττοντας περισσότερο τις κοινωνικά πιο ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού. Η ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ σε αυτό το τεύχος παρουσιάζει ένα κείμενο από την Ετήσια Έκθεση 2018 του ΙΝΕ, για την Ελληνική Οικονομία και Απασχόληση, η οποία αναφέρεται στο ζήτημα της φτώχειας και της ανισότητας. Επιπλέον, στην στήλη "Πολιτιστική Ενημέρωση", δημοσιεύουμε μια βιβλιοπαρουσίαση με τίτλο, «Μια μικρή άγνωστη λύπη»: το τραύμα και η συμφιλίωση. Τέλος, δημοσιεύονται οι δραστηριότητες του ΙΝΕ το τελευταίο διάστημα.
ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ 1
Φτώχεια και ανισότητα

  1.   Εισαγωγή
  2.   Η εξέλιξη της φτώχειας στην Ελλάδα κατά την περίοδο της Κρίσης
2
  3.  Φτώχιεα και αγορά εργασίας στην Ελλάδα 8
  4.  Οικονομική στενότητα και υλική αποστέρηση των ελληνικών νοικοκυριών 12
  5. Η εξέλιξη της οικονομικής ανισότητας στην Ελλάδα 17
 6. Η περιφερειακή διάσταση της φτώχειας και της ανισότητας στην Ελλάδα 19
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
«ΜΙΑ ΜΙΚΡΗ ΑΓΝΩΣΤΗ ΛΥΠΗ»:
το τραύμα και η συμφιλίωση
23
ΔΡΑΣΤΗΡΙOΤΗΤΕΣ ΙΝΕ/ΓΣΕΕ 26
Εκδότης: Γιάννης Παναγόπουλος
Συντακτική Επιτροπή: Γιώργος Αργείτης, Δημήτρης Κατσορίδας, Γιώργος Κολλιάς, Γιώργος Κρητικίδης
Υπεύθυνος Έκδοσης: Γιώργος Αργείτης
Γραμματεία Έκδοσης: Γ. Κολλιάς, Δ. Κατσορίδας
* Όλες οι εκδόσεις διατίθενται για το ευρύ κοινό δωρεάν, σε έντυπη μορφή από τη βιβλιοθήκη του οργανισμού.
WordPress Video Lightbox Plugin