ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

«ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ» ΤΕΥΧΟΣ 241

23 Ιουλίου 2018
  • Εισαγωγή/Περίληψη
  • Περιεχόμενα
  • Ομάδα Τεύχους
Η θέση των γυναικών στην αγορά εργασίας από την έναρξη της οικονομικής κρίσης και μέχρι σήμερα, παρά τις επιμέρους διαφοροποιήσεις, δεν έχει αλλάξει σημαντικά. Η μικρή συμμετοχή των γυναικών στην αγορά εργασίας, η ανισότητα ευκαιριών, οι μειωμένες δυνατότητες για επαγγελματική εξέλιξη, η πολλαπλότητα του ρόλου τους, η αδυναμία εναρμόνισης επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής, η ανεπαρκής συμμετοχή τους στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων και σε δράσεις αναβάθμισης των προσόντων τους, συνεχίζουν να αποτελούν ορισμένα από τα σημαντικότερα προβλήματα που αντιμετωπίζουν διαχρονικά. Πέραν τούτων, ο οικιακός τομέας συμβάλλει αποφασιστικά και στην διαμόρφωση και συντήρηση της διαίρεσης της αγοράς εργασίας σε δύο τμήματα, ένα «ανώτερο» στο οποίο συμμετέχουν οι «εξασφαλισμένοι» εργαζόμενοι και σε ένα «κατώτερο» τμήμα στο οποίο συμμετέχουν μαζικά οι γυναίκες, μαζί με τους νέους και τους μετανάστες, και γενικώς όλους τους εργαζόμενους με χαμηλές προσδοκίες. Επίσης, ο προβληματικός τρόπος συμμετοχής των γυναικών στην απασχόληση καθιστά ακόμη πιο δύσκολη την εκπροσώπησή τους στα συνδικάτα σε συνδυασμό με εμπόδια, που οφείλονται σε στερεότυπα, τα οποία συμβάλλουν στην εμπέδωση συγκεκριμένων πεποιθήσεων, αξιών και αντιλήψεων για τον ρόλο των γυναικών, που με τη σειρά τους διαμορφώνουν μια συνείδηση υποτίμησης για τον εαυτό τους ως προς τη συμμετοχή τους στα κοινά. Αυτά, μεταξύ άλλων, είναι ορισμένα από τα συμπεράσματα της δημοσίευσης τόσο του άρθρου με τίτλο, «Απασχόληση και ανεργία των γυναικών» όσο και αυτού με τίτλο, «Συνδικάτα και γυναίκες», τα οποία δημοσιεύονται στο παρόν τεύχος της ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ. Τέλος, η ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ δημοσιεύει τις δραστηριότητες του ΙΝΕ το τελευταίο διάστημα.
ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ 1
Απασχόληση & Ανεργία Γυναικών 2
ΓΥΝΑΙΚΕΣ και ΣΥΝΔΙΚΑΤΑ 21
ΔΡΑΣΤΗΡΙOΤΗΤΕΣ ΙΝΕ/ΓΣΕΕ 29
Εκδότης: Γιάννης Παναγόπουλος
Συντακτική Επιτροπή: Γιώργος Αργείτης, Δημήτρης Κατσορίδας, Γιώργος Κολλιάς, Γιώργος Κρητικίδης
Υπεύθυνος Έκδοσης: Γιώργος Αργείτης
Γραμματεία Έκδοσης: Γ. Κολλιάς, Δ. Κατσορίδας
* Όλες οι εκδόσεις διατίθενται για το ευρύ κοινό δωρεάν, σε έντυπη μορφή από τη βιβλιοθήκη του οργανισμού.
WordPress Video Lightbox Plugin