«ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ» ΤΕΥΧΟΣ 242

06 Αυγούστου 2018
  • Εισαγωγή/Περίληψη
  • Περιεχόμενα
  • Ομάδα Τεύχους
Η ΓΣΕΕ με την κατάθεση της Συλλογικής της Προσφυγής τον Σεπτέμβρη του 2014 στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή Κοινωνικών Δικαιωμάτων του Συμβουλίου της Ευρώπης είχε ζητήσει να διαπιστωθεί ότι με σειρά νομοθετικών μέτρων από την Ελληνική Δημοκρατία έχουν λάβει χώρα επανειλημμένες παραβιάσεις του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Χάρτη (Ε.Κ.Χ.). Η προσφυγή αυτή επικέντρωνε στις πιο καίριες νομοθετικές παρεμβάσεις της περιόδου 2010-2014 στα εργασιακά του ιδιωτικού τομέα της οικονομίας, που περιλαμβάνει και τους φορείς και επιχειρήσεις που ανήκουν στον ευρύτερο δημόσιο τομέα. Η Επιτροπή με απόφασή της με απόφασή της, της 23ης Μαρτίου 2017, κατέληξε σε συμπεράσματα τα οποία δικαιώνουν την ΓΣΕΕ σχετικά με τις παραβιάσεις του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Χάρτη από τα προωθούμενα μέτρα. Η ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ σε αυτό το τεύχος παρουσιάζει και την από 27/6/2017 επιστολή της ΓΣΕΕ προς την Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης κα Αχτσιόγλου με την οποία ζητάει να αρθούν όλα τα νομοθετικά μέτρα που πλήττουν τους εργαζόμενους με βάση και την Απόφαση της Επιτροπής Κοινωνικών Δικαιωμάτων. Για την πληρέστερη ενημέρωση του κοινού δημοσιεύεται και η Απόφαση της Επιτροπής Κοινωνικών Δικαιωμάτων του Συμβουλίου της Ευρώπης.
ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ 1
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ – ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ 2
Επιστολή ΓΣΕΕ (27-06-17)
Προς ΥπΕργ_Συμμόρφωση
με Απόφαση ΕΚΧ αρ.π 523
75
Εκδότης: Γιάννης Παναγόπουλος
Συντακτική Επιτροπή: Γιώργος Αργείτης, Δημήτρης Κατσορίδας, Γιώργος Κολλιάς, Γιώργος Κρητικίδης
Υπεύθυνος Έκδοσης: Γιώργος Αργείτης
Γραμματεία Έκδοσης: Γ. Κολλιάς, Δ. Κατσορίδας
* Όλες οι εκδόσεις διατίθενται για το ευρύ κοινό δωρεάν, σε έντυπη μορφή από τη βιβλιοθήκη του οργανισμού.