ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ | Σύγχρονες προκλήσεις και εξελίξεις στον μεταβαλλόμενο κόσμο της εργασίας

23 Ιανουαρίου 2024
  • Εισαγωγή/Περίληψη
  • Περιεχόμενα
  • Ομάδα Τεύχους
Συνεχίζονται οι δράσεις του ΙΝΕ ΓΣΕΕ στο πεδίο της Επαγγελματικής Συμβουλευτικής με την έκδοση του βιβλίου "Επαγγελματική Συμβουλευτική: Σύγχρονες προκλήσεις και εξελίξεις στον μεταβαλλόμενο κόσμο της εργασίας". Τα κείμενα που παρουσιάζονται στην παρούσα έκδοση είναι επεξεργασμένα και επικαιροποιημένα με βάση τις αρχικές εισηγήσεις ερευνητών, επαγγελματιών από το πεδίο, ακαδημαϊκών και υπευθύνων χάραξης πολιτικής που πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο της ημερίδας την Πέμπτη 10 Φεβρουαρίου 2022. Οι εισηγήσεις αυτές προωθούν τη δημόσια συζήτηση με κέντρο τον επαγγελματικό σύμβουλο και τον διττό του ρόλο, ως εργαζόμενου όσο και ως επαγγελματία που υποστηρίζει το ανθρώπινο δυναμικό, στο πλαίσιο των συντελούμενων κοινωνικών, οικονομικών και τεχνολογικών αλλαγών.
Εισαγωγή 7
Οι επιδράσεις των σύγχρονων εργασιακών, ψηφιακών και επιδημιολογικών εξελίξεων στο επάγγελμα του συμβούλου προσωπικού και επαγγελματικού προσανατολισμού 11
Συστημικές και θεσμικές παρεμβάσεις για την προώθηση της επαγγελματοποίησης της επαγγελματικής συμβουλευτικής και του προσανατολισμού 53
Το εργασιακό τοπίο στη μετά COVID-19 εποχή. Συνέπειες στο έργο των επαγγελματικών συμβούλων και στις θεωρίες επαγγελματικής ανάπτυξης 71
Συμβουλευτική για την απασχόληση. Πειθαρχικός μηχανισμός προσαρμογής ή έναυσμα για χειραφετική κριτική στάση; 87
Η συμβολή του ΕΟΠΠΕΠ στην αναβάθμιση της ποιότητας υπηρεσιών συμβουλευτικής σταδιοδρομίας/επαγγελματικού προσανατολισμού (ΣυΕΠ) 105
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 123
Πρόγραμμα Ημερίδας 124
Βιογραφικά Σημειώματα 125
Εκδότης: ΙΝΕ ΓΣΕΕ
Συντακτική Επιτροπή: ΚΩΣΤΑΣ ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑΣ, ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΪΤΑΡΙΔΗΣ, ΕΛΕΝΗ ΘΕΟΔΩΡΗ, ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ-ΔΗΜΑΚΑΚΟΥ, ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΣΙΩΛΗΣ, ΙΩΑΝΝΑ ΛΥΤΡΙΒΗ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΑΪΤΑΝΗΣ
Υπεύθυνος Έκδοσης: ΕΛΕΝΗ ΘΕΟΔΩΡΗ
Γραμματεία Έκδοσης:
* Όλες οι εκδόσεις διατίθενται για το ευρύ κοινό δωρεάν, σε έντυπη μορφή από τη βιβλιοθήκη του οργανισμού.