Επενδύσεις, απασχόληση και παραγωγικότητα στην ελληνική οικονομία (2000-2022)

28 Νοεμβρίου 2023
  • Εισαγωγή/Περίληψη
  • Περιεχόμενα
  • Ομάδα Τεύχους
Αντικείμενο αυτού του Κειμένου Παρέμβασης είναι η παρακολούθηση των επενδύσεων, της απασχόλησης και της παραγωγικότητας της εργασίας στη χρονική περίοδο 2000-2022, καθώς και η αναζήτηση των σχέσεών τους. Το συγκεκριμένο διάστημα διακρίνεται σε μια πρώτη περίοδο (2000-2007) αύξησης των επενδύσεων, μια δεύτερη περίοδο συρρίκνωσής τους (2007-2012) και μια τρίτη περίοδο (2012-2022) σταθεροποίησης τους, σε ιδιαίτερα χαμηλό επίπεδο και περιορισμένης αύξησής τους κατά τα τελευταία έτη. Στις ίδιες χρονικές περιόδους παρακολουθούνται οι εξελίξεις στην απασχόληση και στην παραγωγικότητα της εργασίας και αναζητούνται οι σχέσεις τους τόσο μέσα από μια συγκριτική θεώρηση των μεγεθών και των μεταβολών τους όσο και μέσα από τη χρήση των συντελεστών συσχέτισής τους. Διαπιστώθηκε ότι την περίοδο αύξησης των επενδύσεων η παραγωγικότητα της εργασίας αυξήθηκε ταχύτερα από την απασχόληση, στην περίοδο συρρίκνωσής τους η παραγωγικότητα μειώθηκε λιγότερο από την απασχόληση, ενώ στην περίοδο σταθεροποίησης και περιορισμένης αύξησής τους η παραγωγικότητα μειώθηκε, ενώ η απασχόληση αυξήθηκε αναδεικνύοντας την επίδραση και άλλων παραγόντων στην αύξηση αυτή.
Εκδότης: ΙΝΕ ΓΣΕΕ
Συντακτική Επιτροπή: Ευστράτογλου Άγγελος, Κρητικίδης Γιώργος
Υπεύθυνος Έκδοσης:
Γραμματεία Έκδοσης: Στέλλα Ζούπα
* Όλες οι εκδόσεις διατίθενται για το ευρύ κοινό δωρεάν, σε έντυπη μορφή από τη βιβλιοθήκη του οργανισμού.