Επιχειρήσεις
Βασικά Στοιχεία και Έννοιες για τη Συνδικαλιστική Παρέμβαση

01 Σεπτεμβρίου 2012
  • Εισαγωγή/Περίληψη
  • Περιεχόμενα
  • Ομάδα Τεύχους
Εκδότης:
Συντακτική Επιτροπή: Έλλη Βαρχαλαμά, Ιάκωβος Βενιέρης, Ζιζή Σαλίμπα
Υπεύθυνος Έκδοσης:
Γραμματεία Έκδοσης:
* Όλες οι εκδόσεις διατίθενται για το ευρύ κοινό δωρεάν, σε έντυπη μορφή από τη βιβλιοθήκη του οργανισμού.