ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ και ψηφιακές πλατφόρμες

26 Μαρτίου 2024
  • Εισαγωγή/Περίληψη
  • Περιεχόμενα
  • Ομάδα Τεύχους
Η παρούσα μελέτη εξετάζει το αναδυόμενο φαινόμενο της εργασίας σε ψηφιακές πλατφόρμες με στόχο την πληρέστερη κατανόηση της εργασιακής πραγματικότητας στην οικονομία των πλατφορμών, που εμφανίζεται ως βασικός πυλώνας της ψηφιακής οικονομίας. Λαμβάνοντας υπόψη το κοινωνικοοικονομικό, το τεχνολογικό και το θεσμικό περιβάλλον, διερευνώνται οι επιπτώσεις στην αγορά εργασίας και στους εργαζομένους με κύρια την ανάγκη αποσαφήνισης εννοιών και όρων που επιδρούν καταλυτικά στο εργασιακό καθεστώς και sτα δικαιώματα των εργαζομένων. Περιγράφονται και αναλύονται τα χαρακτηριστικά, η λειτουργία και τα επιχειρηματικά μοντέλα της αποκαλούμενης «οικονομίας των πλατφορμών», συμπεριλαμβανομένων του μοντέλου «Big Data» και των συνεπειών του. Με επίκεντρο καίρια ερωτήματα σχετικά με τα χαρακτηριστικά και το αμφίσημο καθεστώς απασχόλησης σε πλατφόρμες, εξετάζονται οι καταβολές,  η τυπολογία, η ετερογένεια της εργασίας, η σύνθεση του εργατικού δυναμικού, το πρόβλημα της «αλγοριθμικής διοίκησης», καθώς και οι πολλαπλές πτυχές της επισφάλειας και των «γκρίζων ζωνών» που επηρεάζουν την ποιότητα της απασχόλησης. Επίσης, διερευνώνται οι τάσεις στη συνδικαλιστική εκπροσώπηση και οργάνωση των εργαζομένων και οι πρόσφατες θεσμικές εξελίξεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση και σε χώρες-μέλη της, ενώ σχολιάζονται και οι εξελίξεις στο εργασιακό γίγνεσθαι της χώρας μας.
Εκδότης: ΙΝΕ ΓΣΕΕ
Συντακτική Επιτροπή: Σέργιος Τζωτζές
Υπεύθυνος Έκδοσης:
Γραμματεία Έκδοσης:
* Όλες οι εκδόσεις διατίθενται για το ευρύ κοινό δωρεάν, σε έντυπη μορφή από τη βιβλιοθήκη του οργανισμού.