Ετήσια Έκθεση 2017 ΙΝΕ ΓΣΕΕ – Η Ελληνική οικονομία και η απασχόληση – Ινστιτούτο Εργασίας - Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης Γ.Σ.Ε.Ε.
ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Ετήσια Έκθεση 2017 ΙΝΕ ΓΣΕΕ – Η Ελληνική οικονομία και η απασχόληση

13 Μαρτίου 2017
  • Εισαγωγή/Περίληψη
  • Περιεχόμενα
  • Ομάδα Τεύχους
Στο επίκεντρο της Έκθεσης του ΙΝΕ ΓΣΕΕ για την ελληνική οικονομία και την απασχόληση του 2017 βρίσκεται η αξιολόγηση της τρέχουσας κατάστασης της οικονομίας και της αγοράς εργασίας, καθώς και του κοινωνικού κόστους που προ­καλεί η συνέχιση της πολιτικής της λιτότητας και της υπερφορολόγησης. Επίσης, η εξέταση βασικών μακροοικονομικών μετασχηματισμών και η σημασία τους στη διαμόρφωση των προϋποθέσεων για τη μετάβαση της οικονομίας σε διατηρήσιμη μεγέθυνση. Τα εμπειρικά ευρήματα, τα συμπεράσματα και οι προτάσεις οικονομικής πολιτικής της Ετήσιας Έκθεσης του ΙΝΕ ΓΣΕΕ δείχνουν την εύθραυστη κατάσταση της οικονομίας και της κοινωνίας. Η Έκθεση αξιολογεί τις δημοσιονομικές και τις μακροοικονομικές εξελίξεις, τις αλλαγές στην αγορά εργασίας και στο βιοτικό επίπεδο. Το ποσοστό ανεργίας εξακολουθεί να είναι το υψηλότερο στην ΕΕ, η μακροχρόνια ανεργία ξεπερνά το 70% του συνόλου της ανεργίας, η ποιότητα των θέσεων εργασίας υποβαθμίζεται, οι άτυπες και μη ηθελημένες μορφές μερικής απασχόλησης αυξάνονται, η αδήλωτη εργασία αφαιρεί πολύτιμους πόρους από το δημοσιονομικό και το ασφαλιστικό σύστημα.
Για το πλήρες κείμενο της περίληψης της Έκθεσης πατήστε  εδώ  ,
Για τον Πρόλογο του Προέδρου του ΙΝΕ ΓΣΕΕ Γ. Παναγόπουλου πατήστε εδώ ,
Για την Εισαγωγή του Επιστημονικού Δ/ντή Γ . Αργείτη πατήστε εδώ
Περιεχόμενα
Περίληψη 15
Πρόλογος 21
Εισαγωγή 25
Κεφάλαιο 1: Δημοσιονομική λιτότητα,προσαρμογή και κρίση χρέους  31
1.1 Εισαγωγή 33
1.2 Οι δημοσιονομικές εξελίξεις το 2016 34
1.2.1 Η εξέλιξη του δημοσίου χρέους 38
1.3 Η επίπτωση των πολιτικών λιτότητας στις δημόσιες δαπάνες 42
1.3.1 Οι μακροοικονομικές επιπτώσεις των δημοσίων δαπανών 50
Κεφάλαιο 2: Εξελίξεις και μετασχηματισμοί στο μακροοικονομικό σύστημα της ελληνικής οικονομίας 57
2.1 Εισαγωγή 59
2.2 Η εξέλιξη του ΑΕΠ 60
2.3 Παραγωγικοί μετασχηματισμοί 62
2.4 Εξελίξεις στην ενεργό ζήτηση 64
2.5 Η δυναμική της ιδιωτικής κατανάλωσης 67
2.6 Επενδύσεις παγίου κεφαλαίου 74
2.7 Το εμπορικό ισοζύγιο 78
Κεφάλαιο 3: Η κατάσταση της αγοράς εργασίας 83
3.1 Εισαγωγή 85
3.2 Η εξέλιξη της ανεργίας 86
3.3 Η εξέλιξη της απασχόλησης 91
3.4 Εξέλιξη και χαρακτηριστικά της μισθωτής εργασίας και της ανεργίας με βάση τα στοιχεία της ΕΡΓΑΝΗ και του ΟΑΕΔ 92
3.5 Αυξανόμενη ένταση και ανασφάλεια στους όρους απασχόλησης 100
3.6 Εξελίξεις στους κατώτατους μισθούς στην Ελλάδα και στην ΕΕ 104
3.7 Αμοιβές στον ιδιωτικό και στον ευρύτερο δημόσιο τομέα στην Ελλάδα 109
3.8 Οι Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας και η ευελιξία της απασχόλησης κατά το 2016 112
3.8.1 Η εικόνα των Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας το 2016 114
3.8.2 Η εικόνα των ατομικών συμβάσεων εργασίας το 2016 115
Κεφάλαιο 4: Φτώχεια και οικονομική ανισότητα στην Ελλάδα της κρίσης 121
4.1 Εισαγωγή 123
4.2 Η εξέλιξη της φτώχειας στην Ελλάδα κατά την περίοδο της κρίσης 123
4.3 Φτώχεια και αγορά εργασίας στην Ελλάδα 126
4.4 Οικονομική αδυναμία και υλική αποστέρηση των ελληνικών νοικοκυριών 131
4.5 Η εξέλιξη της οικονομικής ανισότητας στην Ελλάδα 135
Κεφάλαιο 5: Οι αλλαγές στις εργασιακές σχέσεις και η αδήλωτη εργασία στην Ελλάδα:Οι θέσεις των συνδικάτων 141
5.1 Εισαγωγή 143
5.2 Η κατάσταση των εργασιακών δικαιωμάτων στην Ελλάδα την περίοδο 2010-2016 143
5.3 Πλαίσιο βασικών θέσεων της ΓΣΕΕ για το ρυθμιστικό πλαίσιο της αγοράς εργασίας 151
5.3.1 Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας 151
5.3.2 Κατώτατος μισθός 152
5.3.3 Ομαδικές απολύσεις 152
5.3.4 Απεργία-Ανταπεργία 152
5.3.5 Συνδικαλιστικός νόμος (Ν.1264/1982) 153
5.4 Ένα σύγχρονο πλαίσιο καταπολέμησης της αδήλωτης εργασίας 154
5.4.1 Πλαίσιο αρχών και ιδεών της ΓΣΕΕ για την αντιμετώπιση της αδήλωτης εργασίας 155
5.4.2 Οι προτάσεις της ΓΣΕΕ και του ΙΝΕ ΓΣΕΕ 162
Βιβλιογραφία 167
Ηλεκτρονικές πηγές 172

 

Εκδότης: ΙΝΕ ΓΣΕΕ
Συντακτική Επιτροπή:
Υπεύθυνος Έκδοσης:
Γραμματεία Έκδοσης:
* Όλες οι εκδόσεις διατίθενται για το ευρύ κοινό δωρεάν, σε έντυπη μορφή από τη βιβλιοθήκη του οργανισμού.